Löytääkö sijoittaja metsää puilta?

26.05.2014
Piia Vuoti

Piia Vuoti, EK

Pörssiyhtiöiden on enenevässä määrin täytettävä erilaisia raportointivelvoitteita. Raportoinnin tarkoituksena on avata yhtiöiden toimintaa ja hallinnointia sijoittajille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille, jotka voivat sen avulla paremmin ymmärtää yrityksen liiketoimintaa. Yritykset ovatkin tunnollisesti ja kunnianhimoisesti vastanneet vaatimuksiin perusteellisilla raporteilla.

Erityisesti kevätkausi on kiireistä aikaa raportoijalle. Tilinpäätösinformaation lisäksi pörssiyhtiöt julkaisevat erilaisia selvityksiä, kuten selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. EU:n komissio haluaa laajentaa raportointivelvoitteita entisestään.

Ehtiikö sitä enää muuta tehdä kuin raportoida? Miten yrityksissä voidaan vastata vaatimuksiin?

Tärkeää raportoinnin kehittämisessä on olennaisiin asioihin keskittyminen, ei niinkään määrän lisääminen. Kerrotaan selkeässä muodossa erityisesti ne tiedot, mitkä pitää kertoa. Keskitytään olennaisiin asioihin, jotka löytyvät helposti ja vaivatta. Helpotetaan samalla myös sijoittajan urakkaa. Tämäkin on governancen kehittämistä!

Piia Vuoti
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK