Lupasuman purkamisesta investointi- ja työpaikkabuumi?

12.06.2014
Satu Räsänen

Satu Räsänen, EK

Elinkeinoelämällä ja ympäristöhallinnolla on yhteinen huoli, miten saada yritysten ympäristöluvat hoidettua kohtuullisessa aikataulussa. Sisään tulee suuressa osassa maata enemmän hakemuksia, kuin niitä ehditään käsitellä. EK:n selvitysten perusteella lupasuma pidättelee miljardeja euroja ja tuhansia työpaikkoja. Pato kannattaa siis purkaa.

Viime vuonna keskimääräinen käsittelyaika eri aluehallintovirastoissa oli 16 kuukautta. Pisimpään vireillä olleissa asioissa toiminnanharjoittaja on jättänyt hakemuksen vuosia sitten. Tänä vuonna aikaa kulunee taas kuukausi-pari enemmän. Samaan aikaan maassa on huutava pula uusista investoinneista ja työpaikoista. Syitä käsittelyn hitauteen on monia: vireille tulevien hakemusten lisääntyminen, hakemusten käsittelyn monimutkaistuminen, päätösten vaatimustason nousu. Kehnoista lupahakemuksista ja viranomaisresurssien vähäisyydestä puhutaan. Yritysten näkökulmasta luvan odottelu ja se, ettei päätöksen kestosta aina saa tietoa, vaikeuttaa hankesuunnittelua huomattavasti. Seuraava lupakierros on aloitettava ennen kuin edellinen on päättynyt, hanketta ei ehkä kannata tai enää haluta toteuttaa samanlaisena, tekniikka voi vanhentua ja niin edelleen.

Ympäristöministeri Niinistön tänä keväänä perustamissa yritysten ja lupaviromaisten aluefoorumeissa on keskusteltu ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisesta. Vaikuttaa siltä, että elinkeinoelämä ja hallinto eivät jaa ainoastaan huolia, vaan myös ratkaisuista on samansuuntaisia ajatuksia. AVIt voisivat ratkaista lupia jopa neljässä kuukaudessa, jos tähän vaan olisi suotuisat edellytykset; resursseja ei esimerkiksi hukattaisi kaikkien pientenkin toimintojen luvittamiseen eikä lupien tarkistamiseen tilanteissa, joissa toiminta ei olennaisesti muutu. Vielä jos saisimme koko pyörityksen bittimaailmaan paperisen sijasta. Näillä eväillä päästäisiin jo aika pitkälle.

Satu Räsänen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK