Oksala: Hallituksen linjaukset rasismin torjumiseksi ovat hyviä

31.08.2023

Hallitus julkisti tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto sisältää monia hyviä esityksiä. Elinkeinoelämä kannustaa hallitusta toteuttamaan ne.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä, jotta Suomessa jatkossakin riittää työntekijöitä yrityksiin. Hyvinvointi-Suomen ylläpitäminen ja rahoittaminen ei onnistu ilman työllisten määrän voimakasta lisäämistä, mikä edellyttää kasvavaa työperäistä maahanmuuttoa.

On selvää, että Suomeen muualta tulleiden täytyy voida tuntea itsensä tervetulleiksi. Työelämä ei saa heitä syrjiä, mutta on välttämätöntä, että he ja heidän perheenjäsenensä eivät koe rasismia muuallakaan Suomessa.

Lainsäädäntö Suomessa on pääosin kunnossa, mutta asenteissa on paljon korjaamisen varaa. Hallituksen päätös aloittaa rasismin vastainen kampanja yhdessä työmarkkina-, urheilu-, kulttuuri ja kansalaisjärjestöjen kanssa on todella hyvä. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on mielellään tässä kampanjassa mukana.

Hallitusohjelmassa ja nyt julkistetussa tiedonannossa esitetään kiristettäväksi työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia sekä lisättäväksi tähän liittyvää viranomaisvalvontaa. Näitä esityksiä on helppo kannattaa. Lakimuutokset on syytä toteuttaa mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Tiedonannossa todetaan yhtenä haasteena maahanmuuttajanaisten alhainen työssäkäyntiaste, mikä syrjäyttää heitä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tiedonannossa olisi pitänyt olla konkreettisia tämän epäkohdan poistamiseksi. Tosiasia on, että kotihoidon tuki syrjäyttää naisia ja aivan erityisesti maahanmuuttajanaisia työelämästä. Siksi kotihoidon tukea pitää lyhentää, kuten EK on useita kertoja aiemmin esittänyt.