Rantahalvari bloggaa: Työeläkeyhtiöiden hallintopaikat jaetaan edustavuuden ja omistajien valintojen perusteella

Suomen Yrittäjät (SY) ovat ehdottaneet työeläkeyhtiöiden hallintopaikkojen jakamista siten, että sen, pk-yritysten ja yrittäjien asema vahvistuisi. Omaa ja jäsenten etuja saa toki ajaa, mutta tässä tapauksessa muutosten perusteet puuttuvat.

Työeläkeyhtiöiden hallituspaikoista neljäsosa täytetään keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. SY antaa ymmärtää, että sen jäsenyrityksillä on 650 000 työntekijää. Tämä luku kertonee SY:n jäsenten työlliset, joka sisältää yrittäjät ja yrittäjien perheenjäsenet.

Työntekijän eläkevakuutuksella (TyEL) vakuutettavia työntekijöitä sen jäsenillä on kuitenkin vain noin 290 000. EK:n jäsenyritysten palveluksesta olevista työntekijöitä yli 900 000 on TyEL-vakuutettuja. Kun vielä ottaa huomioon sen, että noin joka toisen SY:n jäsenen työnantaja on myös EK:n jäsen, SY:n edustavuus työnantajakentässä ei yksinkertaisesti riitä hallituspaikkoihin.

Hallintopaikoista puolet on niin sanottuja vapaasti valittavia ja heidät valitsee työeläkeyhtiön vakuutuksenottajat. Ne ovat vakuutettujen ohella työeläkeyhtiön omistajia. Omistajilla tulee olla täysi valta ratkaista, kuka yhtiön hallinnossa edustaa omistajia. Siihen eivät SY:n ehdottamat pk-yritysten kiintiöt lainkaan sovi.

SY katsoo, että yhtiöiden hallituksissa tulee olla Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen eläkevakuutuksen vakuutuksenottajia. Tämän perusteena sanotaan olevan ”sidosryhmien laajempi osallistuminen yhteisiä eläkevaroja koskevaan päätöksentekoon”. Tässä sivuutetaan olennainen tosiasia: työeläkeyhtiön eläkevarat ovat kokonaan peräisin työnantajien ja palkansaajien TyEL-vakuutusmaksuista. YEL-vakuutus ei kerää eläkerahastoja lainkaan. Muiden kuin työnantajia ja palkansaajia edustavien ei kuulu olla niiden rahoilla kerrytettyjen eläkerahastojen sijoitusratkaisujen tekijöitä.

Oudoin idea SY:n ehdotuksessa on palkansaajia edustavien hallinnon jäsenien valitseminen. Ammattiliittoihin järjestäytyneitä palkansaajia edustavat keskusjärjestöt eivät saisi ehdottaa järjestäytymättömiä työntekijöitä edustavia henkilöitä. Kenen ehdotuksesta nämä henkilöt valittaisiin? SY:n? EK:n? Huutoäänestyksellä kunkin eläkeyhtiön parkkipaikalla?

SY:n huoli pk-yritysten vaikutusvallan puutteesta työeläkeyhtiöissä on asiallisesti ottaen aiheeton. Hallintopaikkoja tarkasteltaessa huomaa, että hallintojen jäseninä on jo nyt yrittäjätyönantajia tai heidän edustajia. Yhtiöissä on yleisesti myös yrittäjien ja työnantaja-asiakkaiden neuvottelukuntia, joissa pk-yritykset ja yrittäjät ovat aktiivisia ja vaikutusvaltaisia jäseniä.