Turtiainen bloggaa: EU:n ja Kiinan kauppasuhteet uhkaavat kiristyä

28.06.2017

EU:n ja Kiinan välien lähentymistä on toivottu vastapainoksi EU:n ja Yhdysvaltojen välien viilentymiselle. EU:n ja Kiinan suhteissa jännitteet ovat kuitenkin vain lisääntymässä, vaikka EU on Kiinalle tärkeämpi kauppakumppani kuin Yhdysvallat, bloggaa EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.

Kiinan nousu ja Yhdysvaltojen suurvalta-aseman suhteellinen heikkeneminen oli yksi merkittävä tekijä, joka loi pohjaa Trumpin valinnalle. Kiinan aseman vahvistuminen ei ole myöskään EU:lle ongelmatonta. EU:n omasta Kiina-kipuilusta on ollut entistä enemmän merkkejä. Kesäkuussa EU:n ja Kiinan välinen huippukokous päättyi nolosti, kun EU ja Kiina eivät kyenneet sopimaan yhteislausumaa kauppasuhteisiin liittyvien erimielisyyksien vuoksi.

Mikä hiertää EU:ta?

EU:n markkina on hyvin avoin ulkomaalaiselle kilpailulle. Koska EU on monella tapaa riippuvainen tuonnista, tämän on katsottu olevan EU:n oma etu.

Kehittyvänä maana Kiina puolestaan rajoittaa edelleen monin tavoin ulkomaisten yritysten toimintaa omilla markkinoillaan. Eurooppalaiset yritykset kokevat, että Kiinassa toimimisesta on tullut jopa vaikeampaa.

Kun yhä useampi kiinalaisyritys vie tuotteitaan ja investoi myös Kiinan rajojen ulkopuolelle, kiinalainen kilpailu on lisääntynyt myös EU:ssa. Näin ollen EU:n ja Kiinan markkinoiden avoimuuden epätasapainosta on tulossa isompi ongelma EU:n yrityksille. EU:ssa vaaditaankin nyt parempaa vastavuoroisuutta.

Käytännössä parempi vastavuoroisuus voidaan saavuttaa joko avaamalla Kiinan markkinaa tai sulkemalla EU:n markkinaa. Kiina on ollut WTO:hon liittymisen jälkeen haluton tekemään uusia merkittäviä avauksia, joten pöydälle jää vain EU:n omat toimet.

Protektionismi on nostanut päätään EU:ssa ja tulee entisestään vahvistumaan Britannian lähtiessä, joten on realistista odottaa, että vastavuoroisuuden vaade tulee johtamaan uusiin kilpailurajoituksiin ulkomaalaisille tuotteille ja palveluille. Aloitteita löytyy jo julkisten hankintojen ja investointien osalta.

Vastavuoroisuuden lisäksi reilusta kaupasta on tullut toinen muotisana EU:ssa. Turhautuminen Kiinaa kohtaa on kasvamassa erityisesti kiinalaisen teräksen ylikapasiteetin vuoksi. Kiinassa kaikki investoinnit eivät valtion suuren roolin ja tuen vuoksi ohjaudu markkinaehtoisesti, mikä johtaa siihen, että tietyille tuotteille on syntynyt enemmän valmistuskapasiteettiä kuin niille on kysyntää. Tämä aiheuttaa pahimmillaan markkinahäiriöitä globaalisti. Kiinan uuden teollisuuspolitiikan pelätään johtavan siihen, että ylikapasiteettia luodaan myös uusilla sektoreilla.

Mikä hiertää Kiinaa?

Kiinalle symbolisesti tärkeä, mutta vain polkumyyntitulleihin liittyvän markkinatalousstatuksen saamattomuus turhauttaa Kiinaa. Kiina katsoo, että EU:n olisi pitänyt myöntää status viime joulukuussa, kun Kiinan WTO-jäsenyyssopimukseen kuuluva 15 vuoden siirtymäaika päättyi. EU hakee kompromissiratkaisua muuttamalla omaa lainsäädäntöään niin, että ei-markkinatalousmaiden listauksesta luovutaan ja huomioidaan markkinavääristymät jatkossa erikseen tehtävien selvitysten kautta. Lainsäädäntöprosessi on kuitenkin edelleen kesken. Tällä välin Kiina on haastanut EU:n WTO:n riitojenratkaisuun.

Kiinasta on tullut myös EU:n polkumyyntitullien ensisijainen kohde ja useat Kiinaa kohtaan asetetut tullit ovat aiheuttaneet kitkaa suhteille. Samalla EU:ssa ollaan uudistamassa lainsäädäntöä niin, että tulevaisuudessa polkumyyntitullien taso erityisesti Kiinan osalta voisi nousta.

Keskinäisriippuvuus estää ylilyönnit

Kiristyvistä väleistä huolimatta Kiinan ja EU:n on kyettävä ratkomaan riidat rakentavasti, sillä molemmat ovat hyvin riippuvaisia toisensa taloudesta. EU on Kiinalle tärkeämpi kauppakumppani kuin Yhdysvallat. Kiina on EU:lle toiseksi tärkein kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinasta ei ole kuitenkaan EU:lle Yhdysvaltojen korvaajaa.