AKT:n työtaistelutoimenpiteet uhkaavat Suomen konttiliikennettä

30.01.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Satamaoperaattorit ry
Lehdistötiedote 30.1.2015

 

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut vuodesta 2011 lähtien  konttilaivojen lastinkiinnitystä (eli niin sanottua tankosurrausta tai konttisurrausta) siirrettäväksi merimiehiltä ahtaajien työksi.

Suomen kaikissa satamissa on vuosikymmeniä sitten vakiintunut käytäntö, että konttilaivojen lastinkiinnityksestä huolehtii laivan oma henkilöstö, jolle varustamo maksaa työstä sovitun palkkion. Käytäntö on tarkoituksenmukainen, koska aluksen päällikkö vastaa laivan merikelpoisuudesta ja lastinkiinnityksestä. Hänellä tulee olla oikeus käyttää työhön omaa henkilöstöään, joka tuntee parhaiten laivan olosuhteet ja kiinnitysvälineistön.

Viime vuosina AKT on ryhtynyt vaatimaan kyseisten työtehtävien siirtämistä merimiehiltä ahtaajille. Varustamoissa ei ole haluttu käytäntöä muuttaa. Työturvallisuuden kannalta vähäriskisintä on, jos työn tekee aluksen oma henkilöstö, joka tuntee parhaiten työympäristön ja aluksen lastinkiinnitysvälineistön.

AKT pyrki ratkaisemaan kiistan vuonna 2013 useilla lainvastaisiksi tuomituilla työtaisteluilla. Viime aikoina AKT on jälleen ryhtynyt käyttämään työtaisteluita asian ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä on saarto käynnissä HaminaKotkan satamassa.

Varustamon asiana on päättää, tehdäänkö lastinkiinnitys laivan omalla vai vieraalla työvoimalla. AKT:lla ja Satamaoperaattorit ry:llä ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tuohon perusasiaan. Näillä osapuolilla on lähinnä vain mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä ehdoilla satamaoperointiyritykset voivat tarjota lastinkiinnityspalveluita varustamoille. Satamaoperaattorit ry onkin ehdottanut AKT:lle, että osapuolet sopisivat sellaisesta palvelupaketista, jota satamaoperaattorit voisivat tarjota kilpailukykyisin ehdoin varustamoille ja siten työllistää ahtaajia. AKT ei ole kuitenkaan halunnut Satamaoperaattorit ry:n kanssa tällaiseen keskusteluun lähteä.

Suomen konttiliikenteessä kulkee päivittäin kymmenien miljoonien eurojen arvosta vienti- ja tuontituotteita. Häiriöt konttiliikenteeseen aiheuttavat nopeasti valtavia taloudellisia menetyksiä kansantaloudellemme. Jokainen työtaistelu satamissa aiheuttaa myös kolhun suomalaisen vientiteollisuuden logistiikkaketjun luotettavuuteen kansainvälisessä kaupassa ja siten vaarantaa vientiteollisuudessa töissä olevien suomalaisten työpaikkojen tulevaisuuden.

Lisätietoja:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Ilkka Oksala, puh. 050 301 8590
Satamaoperaattorit ry, toimitusjohtaja Juha Mutru, puh. 040 546 5059