EK odottaa hallitukselta uskottavia työllisyyspäätöksiä – t&k-rahoilla lisävauhtia digiloikkaan

08.09.2020

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan hallituksella on tulevassa budjettiriihessä valittavana joko kestävä tie ulos koronasta, jolloin kasvu maksaa velan, tai ajautuminen kohti nousevien verojen, palveluleikkausten ja pitkittyvän korkean työttömyyden taantuvaa Suomea. Hallituksen tulee tehdä myös päätöksiä työllisyysastetta nostavista uudistuksista esimerkiksi työttömyysputken osalta.

– Kyse on konkreettisista työpaikoista niin tänä syksynä kuin tulevina vuosina. Ne ratkaisevat kyvyn ylläpitää hyvinvointia. Nyt kaivataan päätöksiä vaikuttavista toimista ja uskottavaa talousohjelmaa. Niitä ei voi siirtää enää eteenpäin, toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

– Koronan toisen aallon hoitamisessa on paljon pelissä. Testauskapasiteetin nosto on edellytys matkustusrajoitusten turvallisille muutoksille. Toimivat matkustussäännökset niin turismin kuin työhön liittyvän matkustamisen osalta on tehtävä tässä ja nyt. Jokainen viivästyvä päivä pahentaa tilannetta erityisesti Lapissa.

Vientialojen toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa laaja-alaisella toimenpidepaketilla. Yritysten yleisen kustannustuen jatkamisesta on tehtävä päätös, joka mahdollistaa sen hyödyntämisen mm. teollisuuden alihankintaketjun pk-yrityksissä. Päästökaupan kompensaatiota on jatkettava. Väylämaksut on poistettava kokonaan. Lisäksi sähköveron laskeminen täysimääräisesti ensi vuoden alusta EU-minimiin on toteutettava esitetyllä tavalla.

Hallituksen ohjelmalta on pudonnut taloudellinen pohja, jonka myötä aiemmin päätettyjä menolisäyksiä on arvioitava kriittisesti uudelleen. Samalla yritysten kuluja nostavista veronkorotuksista on pidättäydyttävä, esimerkiksi logistiikassa.

Yritysten vaikean tilanteen helpottamiseksi on otettava käyttöön mahdollisuus takautuvaan tappiontasaukseen (ns. carry back). Tämän lisäksi palvelualojen tilannetta on helpotettava laajentamalla sähköveronalennus myös niille ja nostamalla kotitalousvähennystä.

– Kotimarkkinoilla toimivissa yrityksissä tilanne uhkaa kriisiytyä syksyn aikana viivästettyjen verojen ja lainojen tullessa maksuun, Häkämies toteaa.

Suomi on koronaoloissa ottanut onnistuneen digiloikan. Etätyö on tullut jäädäkseen lähityön rinnalle. Valtiovalta voisi tukea tätä kehitystä nostamalla työhuonevähennystä verotuksessa.

Uudistumisessa vauhtia on lisättävä niin kansallisesti kuin EU:n elpymispaketin kautta. Panostuksia on lisättävä kansallisista määrärahoista jo budjettiriihessä digitalisaation ja ilmastoratkaisujen vauhdittamiseen TKI-tiekartan mukaisesti.

Myöhemmin syksyllä päätöksenteossa olevan EU-elpymisrahaston kansallisessa suunnitelmassa kärki on oltava erityisesti yksityisen sektorin innovaatiotoiminnan vauhdittamissa painopisteinä mm. teolliset investoinnit ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamista tukevan uuden teknologian käyttöönotto; uusiutuvan energian ratkaisut, energiaremontit ja näitä tukeva infrastruktuuri; digitalisaation edistäminen ja sitä palveleva infrastruktuuri; sekä nopeat radat ja muu liikenneverkko.

Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haaviston kautta, p. 050 395 6135