EK:n hallituksen pj. Pekka Lundmark: Uudistuvan markkinatalouden puolesta

20.11.2019

Suomalainen elinkeinoelämä haluaa antaa parhaan panoksensa aikamme suurten haasteiden ratkaisuun – markkinataloutta uudistamalla ja vastuullista yritystoimintaa harjoittamalla. Vastuullisuutta tarvitaan myös ajankohtaisessa työmarkkinatilanteessa, muistutti EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark.

[Tiivistelmä Pekka Lundmarkin puheesta Elinkeinoelämän keskusliiton syysseminaarissa 20.11.2019]

Viime vuosien talouskehitys on ollut Suomessa monella tapaa suotuisaa. Kolme vuotta sitten solmitulla kilpailukykysopimuksella oli tärkeä rooli työllisyyden parantamisessa, mistä on annettava tunnustus myös sopimuskumppaneina olleille palkansaajille.

Mutta heti perään on kysyttävä, miksi nyt olisi viisasta heikentää kilpailukykyä omin toimin ja tietoisesti? EK:n nimissä haluan sanoa hyvin selvästi: Kiky-sopimus tehtiin pysyväksi rakenteelliseksi uudistukseksi ja sellaisena me EK:ssa haluamme sen säilyttää.

Työmarkkinakierroksella EK:n tavoitteena on jatkaa kaksi vuotta sitten toteutetun liittokierroksen malliin. Viennin avaus määrittelee enimmäiskustannuskaton ja sen puitteissa pyrimme viemään paikallista sopimista eteenpäin liitto liitolta.

Siksi jotkut puheenvuorot, vaatimukset ja käynnissä olevat työtaistelutoimet tuntuvat oudoilta. Herää kysymys, eikö mitään ole opittu kymmenen vuoden takaisista ajoista, jolloin julkisten alojen vaatimukset johtivat politiikan myötävaikutuksella palkkojen huutokauppaan. Tämä puolestaan syvensi merkittävältä osaltaan talouden taantumaa sekä pidensi siitä toipumista.

Nyt ilmoitetut ja osin käynnissä olevat työtaistelutoimet ovat valitettava esimerkki siitä, kuinka suhteettomia tukilakot Suomessa ovat. Vuodelta 1946 peräisin oleva työrauhalainsäädäntö tulisi uudistaa kilpailijamaiden tasolle.

Postin työmarkkinaratkaisu on vaikea, mutta ilmoitetut työtaistelutoimet ovat täysin ylimitoitettuja ja aiheuttavat kohtuutonta haittaa viennille ja liikenteelle. Postin rakennemuutosta ei ratkaista lakkoilemalla ja vetoan myös valtio-omistajaan, ettei se omilla toimillaan vaikeuta jo valmiiksi haastavaa tilannetta.

– – – –

Ilmastomuutoksen torjunta on EK:n asiantuntijoiden agendalla päivittäin. Suomalainen elinkeinoelämä on ottanut haasteen vastaan eturintamassa – myös EU-tasolla ja kansainvälisesti.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennennäkemättömiä investointeja – valtioiden budjettivaroin asiaa ei ratkaista. Tarvittavien yksityisten investointien mittakaava vaatii ennustettavuutta pitkälle tulevaisuuteen. Markkinat on saatava tekemään työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Päästöjen markkinaehtoinen hinnoittelu on avainasemassa, sillä se ohjaa tekemään päästöt kustannustehokkaimmalla tavalla.

Olemme tyytyväisiä, että Rinteen hallitus ottaa tosissaan ilmastomuutoksen kiireellisyyden tavoittelemalla 2035 hiilineutraaliutta. Edelleen olemme tyytyväisiä työ- ja elinkeinoministeriön haluun tehdä yhteistyötä eri toimialojen kanssa niiden tiekarttatyön kautta. Olennaista kuitenkin on, että kuulemisen tulee ulottua päätöksentekovaiheeseen asti: päätöksiä tulee tehdä toimialaliitoilta, EK:lta ja yrityksiltä saatujen vaikutusarvioiden pohjalta.

– – – –

Kapitalismin ja markkinatalouden tulevaisuudesta käydään vilkasta debattia. EK tuo keskusteluun suomalaisen elinkeinoelämän näkökulman – haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Markkinatalous on kiistatta selvinnyt voittajana talousjärjestelmien kilpailussa. Se on nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä paremman elintason piiriin. Markkinoiden avaaminen ja terve kilpailu ovat olleet avain talouden tehokkuuteen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Me EK:ssa haluamme uudistaa markkinataloutta niin, että siitä hyötyy koko yhteiskunta ja kaikki suomalaiset. Markkinatalous tarvitsee selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka myös asettavat kilpailulle rajat.

Liputamme siis voimakkaasti vastuullisen markkinatalouden puolesta ja kavahdamme esityksiä, joilla yritetään tuoda sosialistisia elementtejä markkinatalouteen.

EK:n strategiatyö on saatu juuri päätökseen. Toimintamme tarkoitus on kiteytetty kolmeen sanaan: uudistuvan markkinatalouden puolesta. Tässä tehtävässä onnistumalla pystymme parhaiten tukemaan sekä Suomen että jäsenyritystemme menestystä.