EK:n johtaja Timo Kekkonen: Innovaatiotulojen verokannusteesta uusi menestystekijä Suomelle

01.06.2012

Elinkeinoelämä kiirehtii toimia, joilla yrityksiä kannustetaan tekemään innovaatiotyötä Suomessa ja pitämään immateriaalioikeudet suomalaisten yritysten omistuksessa. Immateriaalioikeuksia ja niistä kertyviä tuloja voidaan siirtää helposti maasta ja konserniyhtiöstä toiseen, ja niihin kohdistuu yhä kovempi kansainvälinen verokilpailu.

– Selvitys ns. innovaatioboksista eli innovaatiotuloihin kohdistuvasta verohuojennuksesta tulee saattaa päätökseen ripeästi elinkeinoelämän kokemuksia hyödyntäen. Selvitykseen pohjautuvat poliittiset päätökset on samoin tehtävä viivyttelemättä, jotta osaamispääoman vuoto ulkomaille saadaan estettyä. Parhaimmillaan innovaatioboksi voi toimia houkuttimena myös ulkomaisille yrityksille, painotti EK:n johtaja Timo Kekkonen perjantaina Helsingissä Elinkeinoelämän keskusliiton järjestämässä Innovaatioiden hyödyt Suomeen -seminaarissa.

Innovaatioboksissa on kyse siitä, että aineettomista oikeuksista, esimerkiksi rojalteista, kertyviä tuloja verotetaan yritysverotuksessa normaalia verokantaa alemmalla veroprosentilla. Tällainen verohuojennus on käytössä mm. useissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Esimerkiksi Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa on saatu erittäin hyviä kokemuksia, ja maat ovat pystyneet houkuttelemaan merkittäviä aineettomien oikeuksien tulovirtoja ja sitä kautta verotuloja. Myös Iso-Britannia on tehnyt hiljattain päätöksen innovaatioboksin käyttöönotosta, ja lainsäädäntö tulee siellä voimaan ensi vuoden alusta.

– Jos Suomi seisoo toimettomana pelikentällä, valtio menettää ilman muuta huomattavat verotulot. Omaa kilpailuasemaansa turvatakseen suomalaiset yritykset joutuvat siirtämään immateriaalioikeutensa maihin, joissa on käytössä tällainen kohdennettu verohuojennus. Näin ei saa käydä, Kekkonen tähdensi.

On myönteistä, että hallitus on luvannut ottaa käyttöön useita yritysten kasvua tukevia verokannusteita, kuten t&k-verokannusteen sekä kasvuyritysten rahoitusta edistävän pääomasijoittamisen verohuojennuksen. Innovaatioboksi olisi luonnollinen jatkumo näille alkuvaiheen kannusteille.

– Innovaatioboksista syntyy hyötyä siinä vaiheessa, kun idea on tuotteistettu ja tuloja alkaa kertyä. Yrityksissä mietitään tuolloin tarkkaan, missä immateriaalioikeudet sijaitsevat ja miten niistä kertyviä tuloja verotetaan. Suomella ei ole vara menettää näitä yrityksiä ja niiden innovaatiotuloja ulkomaille, Kekkonen sanoi.

Lisätiedot:

Johtaja Timo Kekkonen, puh. 09 4202 2541, 050 500 3214
Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, puh. 09 4202 2510, 040 557 4937
Veroasiantuntija Virpi Pasanen, puh. 09 4202 2513, 040 749 0660