EK:n kannanotto budjettiriiheen: Hallituksen pidettävä kiinni lupauksistaan

27.08.2014

– Suomen poliittinen päätöksenteko on kadottamassa uskottavuuttaan, koska annetuista lupauksista ja tehdyistä sopimuksista ei pidetä kiinni, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo hallituksen budjettiriihelle osoitetussa kannanotossa.

– Elinkeinoelämä teki oman osuutensa solmiessaan työllisyys- ja kasvusopimuksen. Silloin luotettiin, että maan taloutta laitetaan vakavissaan kuntoon karsimalla kuntien tehtäviä ja suuntaamalla toimenpiteitä kasvua edistäviin hankkeisiin.

– Sekä sote-uudistus että rakennepaketti ovat kuitenkin vesittymässä. Hallitus viestittää, ettei se ole onnistunut karsimaan kuntien tehtäviä säästöjä synnyttävällä tavalla. EK epäilee, että hallituksen jo päättämällä Sote-uudistuksella ei saavuteta tavoiteltuja säästöjä, koska julkiselle sektorille ollaan antamassa etuoikeus palvelujen tuottamisessa ja asiakaslähtöisyys on unohdettu. EK odottaa, että jatkossa kansalaisten vapaus valita palveluja saa isomman tilan ja että tätä kautta myös kustannustehokkuutta parannetaan.

– Tänään alkaneen budjettiriihen onnistuminen mitataan ennen kaikkea siinä, pystyykö hallitus sopimaan selvät ja uskottavat toimenpiteet, joilla rakennepaketin lupaamat 1,2 mrd € pitkän aikavälin sopeutukset todella saadaan aikaan.

Veropäätösten oltava ennustettavia ja edistettävä kasvua

– Verotus ei ole muuttunut työntekoon ja investointeihin kannustavaksi. Suomi alkaa valitettavasti etääntyä kansainvälisesti omaan sarjaansa erityisesti lisätulojen verotaakassa. Palkansaajan tulonlisäysten verotus on jo nyt maailman kireimpiä. Verotuksen kiristyminen johtaa ostovoiman hiipumiseen, joka näkyy kotimarkkinoilla työpaikkojen menetyksinä.

– Pankkirahoituksen edellytyksistä on huolehdittava ja pankeilta jo peritty pankkivero on huomioitava tulevassa pankkivakausjärjestelmässä, eikä kerättyä rahaa saa suunnata esimerkiksi budjetin tilkkeeksi.

– Suomen vahvuus on ollut ennustettava ja vakaa toimintaympäristö, jossa tehdyistä päätöksistä on pidetty kiinni ja lupauksiin on voinut luottaa. Tätä vahvuutta ei saisi kadottaa, Häkämies vaatii.

Yliopistojen tulevaisuus on turvattava

Suomi on aina perustanut menestyksensä osaamiseen. Siksi tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäleikkaukset on peruttava. Jos valtiovarainministeriön alkuperäinen esitys toteutuisi, tällä vaalikaudella Tekesin avustuksia leikattaisiin kolmannes eli 157 miljoonaa euroa. On tärkeää, että Rinne pitää lupauksensa perua Tekesin lisäleikkaukset.

Yliopistouudistuksen yhteydessä Suomeen haluttiin rakentaa huippuyliopisto, joka saa alkuvaiheessa merkittävää lisärahoitusta. Elinkeinoelämä kokosi Aalto-yliopistolle 200 miljoonan euron rahoituksen sillä lupauksella, että valtio panostaa huippuosaamiseen. Tämä lupaus tulisi valtion myös lunastaa.

Koko yliopistokentän kehittäminen on Suomen tulevan kasvun kannalta välttämätöntä. Siksi on perusteltua, että lisärahaa avataan ensi vuoden budjetissa kilpailtavaksi eri yliopistoille.