Elinkeinoelämän keskusliitto kannattaa avoimuusrekisterin perustamista

13.09.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tukee eduskunnan puhemiehen Paula Risikon ehdotusta, että Suomeen perustetaan avoimuusrekisteri. Rekisteriin rekisteröitäisiin ammattimaista vaikuttamistyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä edistää kansalaisten luottamusta poliitikkojen työhön.

– Avoimuus lisäisi kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja poistaisi turhaa mystiikkaa vaikuttamistyön ympäriltä. Ammattimainen vaikuttaminen on arvokasta työtä moniarvoisessa demokratiassa. Viisas päättäjä kuuntelee ja ottaa huomioon eri intressitahojen näkökulmat päätöksiä tehtäessä. Meidän tehtävämme on kertoa päättäjille, miten poliitikkojen päätökset vaikuttavat yritysten mahdollisuuksiin toimia ja tarjota työtä Suomessa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Avoimuusrekisterin onnistumisen edellytys on, että kaikki vaikuttamistyötä tekevät organisaatiot sitoutuvat siihen. EK:lla ja sen jäsenliitoilla on ennestään kokemusta EU:n avoimuusrekisteristä.