Kasvua verokannusteilla ja toimivilla pääomamarkkinoilla

13.03.2012

Maan hallituksella on ripeiden päätösten paikka

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen toivoo, että konsernijohtaja Kari Stadighin työryhmän ehdotukset pääomamarkkinoiden kehittämisestä ja kasvun vauhdittamisesta laitetaan toimeen viivyttelemättä.

EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Stadighin raportista:

Pukkisen mielestä on arvokasta, että työryhmä on pohtinut ehdotuksiaan nimenomaan siitä näkökulmasta, miten saadaan talouskasvua, uusia työpaikkoja ja lisää väkeä ikääntyville työmarkkinoille.

–Työryhmän lähtökohdaksi ottama tavoite 200 000 uuden työpaikan luomisesta on elintärkeä. Ilman tehokkaita pääomamarkkinoita tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista, Pukkinen painottaa tiistaina antamassaan kannanotossa.

Yritysten kannalta on välttämätöntä, että rahoitusta saadaan vaihtoehtoisista lähteistä erilaisiin tarpeisiin ja kohtuullisin ehdoin. Listautumisten edistäminen ja yritysten velkakirjamarkkinoiden kehittäminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita.

Työryhmä suosittaa lisäksi mm. erilaisia verokannustimia, joilla voidaan edistää yritysten kasvuedellytyksiä, pääomamarkkinoiden toimintaa ja myönteistä työllisyyskehitystä. Listalla ovat mm. verokannustin pk-yrityksiin tehtäville pääomasijoituksille, verohuojennus työllistäville kasvuyrityksille ja yksityishenkilöiden pienten pörssiosinkojen verovapaus.

–Kannustimista tarvitaan päätöksiä jo hallituksen kehysriihestä kuluvan kuun lopulla, ja toimia pitää myös ottaa käyttöön hetimmiten. Lisäksi on mahdollisimman nopeasti päästävä siihen, että omistamisen verotus ei ole Suomessa raskaampaa kuin muiden pääomatulojen. Yhteisöveroa on samoin alennettava niin paljon, että se antaa oikean signaalin Suomen talouden kasvuhalusta ja yrittämiseen kannustavasta toimintaympäristöstä.

–Maan hallitus teki virheen, kun se kiristi kuluvan vuoden alussa pääomatulojen verotusta ja muutti veron progressiiviseksi. Myös tämä virhe pitää korjata ja palauttaa pääomaverotuksen kilpailukyky. Kuten Stadighin raportissa osuvasti todetaan, veroja korottamalla ei luoda kasvua eikä veronkorotuksilla ole luotu missään maassa menestystarinoita, Pukkinen korostaa.

Stadighin työryhmän raportti, vuorineuvos Jorma Elorannan esitykset investointien vauhdittamisesta sekä toimitusjohtaja Matti Alahuhdan ehdotukset viennin edistämisestä muodostavat painavan kokonaisuuden. Niiden toteuttaminen luo pohjan Suomen ja suomalaisten yritysten menestykselle. Hallituksen on tehtävä viisaita säästöpäätöksiä ja välttämättömiä rakenneuudistuksia, mutta sen on myös rakennettava uutta perustaa kestävälle talouskasvulle.

–Toivottavasti Stadighin työryhmän raportti synnyttää perusteellista keskustelua kansallisten pääomamarkkinoiden tärkeydestä. Suomen erityishaasteena on markkinoiden rajallinen koko. Sen vuoksi pääomamarkkinoiden toimivuudesta ja kilpailukyvystä on huolehdittava jatkuvasti paremmin kuin muualla.

Kansallinen pääomastrategia -työryhmän raportti:

Pääomamarkkinat ja kasvu  (pdf/ vm:n sivut)