Paavo Lipponen selvittämään Suomen arktisen politiikan sisältöä

26.08.2014

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitot Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry teettävät Paavo Lipposella selvityksen Suomen arktisesta ja pohjoisesta politiikasta sekä yritysten roolista siinä.

Kehittyvät liikenneyhteydet, mittavat energia- ja mineraalivarannot sekä lisääntyvä matkailu ovat mullistamassa arktisen alueen poliittista ja taloudellista merkitystä. Samaan aikaan tarvitaan ratkaisuja herkän arktisen luonnon suojelemiseksi.

Suomi on arktinen osaaja, joka voi olla kansainvälinen suunnannäyttäjä siinä, kuinka liiketoimintaa voidaan tehdä ympäristövastuusta tinkimättä. Suomalaisten yritysten vahvuusalueita ovat mm. meriteknologia, kylmäosaaminen, öljyntorjunta, cleantech, rakentaminen, logistiikka, energiaosaaminen sekä elektroniikka ja tietoliikenne. Kaikkea tätä korkeaa osaamista tarvitaan kasvavissa määrin tulevina vuosina arktisilla alueilla.

Parhaimmillaan Suomelle voi olla tarjolla miljardiluokan liiketoimintaa ja tuhansia työpaikkoja. Tämä kuitenkin edellyttää, että osaamme hyödyntää vahvuutemme ja organisoidumme tehokkaasti toimimaan arktisessa ja pohjoisessa yhteistyössä.

EK on jäsenliittojensa kanssa käynnistämässä selvitystä Suomen arktisen politiikan sisällöstä ja toteutuksesta erityisesti elinkeinoelämän kannalta. Selvityksessä haetaan konkreettinen näkökulma siihen, mitkä ovat Suomen taloudelliset tavoitteet ja intressit arktisella ja pohjoisella alueella. Selvityksessä pureudutaan myös arktisen politiikan organisointiin eri hallinnonalojen yhteistyönä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:
– Suomella on hyvä arktinen strategia, jonka toteutukseen haluamme tuoda yritysten näkökulman. Keskeistä on nyt selvittää keinoja, joilla suomalaisille yrityksille kyetään luomaan konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla alueilla. Tätä selvitystä tekemään saimme Suomen pitkäaikaisen pääministerin Paavo Lipposen, jolla on ainutlaatuisen poliittisen kokemuksen ohella elinkeinoelämän näkemystä sekä arvokkaita verkostoja arktisten talouskysymysten analysointiin.

Paavo Lipponen:
– Arktisen alueen liiketoimintapotentiaali on valtava ja kasvaa edelleen globaaleihin mittoihin. Suomalaiset suuret sekä pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat jatkuvaa, ajantasaista tietoa pohjoisista markkinoista. Yrityksille on saatava julkisen vallan ja yksityisen sektorin yhteistyöllä tarpeelliset välineet, joilla helpotetaan tarjousten tekemistä. Poliittisen päätöksenteon ja hallinnon valmiuksia tehokkaaseen pohjoiseen toimintaan voidaan myös parantaa.

Alkuvuodesta valmistuvan selvityksen tilaajina ovat Elinkeinoelämän keskusliitto yhdessä jäsenliittojensa Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry kanssa.

Lisätiedot:
Kari Jääskeläinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, puh. 0440 581 030, etunimi.sukunimi@ek.fi
Paavo Lipponen, 0400 230 441