Pekka Lundmark on valittu EK:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2019

21.11.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Lundmarkin kausi EK:n puheenjohtajana alkaa 1.1.2019.

Lundmarkin näkemyksen mukaan Suomen tulee aktiivisesti hakea ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhdessä EU:n kanssa. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) viimeisimmät tulokset edellyttävät, että Eurooppa ja koko maailma on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Ilmastonmuutos on aikamme ylivoimaisesti suurin haaste. EK liittyi eilen Climate Leadership Coalitionin (CLC) aloitteeseen, jossa esitetään, että EU päivittää nykyiset tavoitteensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammin kaikilta, painottaa Lundmark.

Hiilineutraalius edellyttää suuria panostuksia päästöttömään energiaan ja siirtymistä kiertotalouteen. Lisäksi on pidettävä huolta hiilidioksidia sitovista nieluista, metsistä ja soista.

– Vaikka muutos tulee olemaan haastava meille kaikille, se tarjoaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille valtavia mahdollisuuksia puhtaiden innovaatioiden ja ratkaisujen tarjoajana maailmalle, muistuttaa Lundmark.

Suomen tulee myös nostaa työllisyysastetta: se on edellytys pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluille. Ensi vaalikaudella tavoitteeksi tuleekin asettaa yli 75 prosentin työllisyysaste. Lundmark korostaa, että vaikka teknologia haastaa perinteiset tavat tehdä töitä, muutos luo myös uusia mahdollisuuksia.

– Meidän on pidettävä huolta korkeasta koulutustasostamme ja luotava entistä paremmat mahdollisuudet oppia työuran aikana. Monet nykyiset tehtävät katoavat, mutta tilalle tulee uusia.

Työn tulee myös aina olla kannattavin vaihtoehto. Kannustinloukkuja tulee purkaa, mutta tarvitsemme myös lisää ulkomaisia tekijöitä ja osaajia Suomeen. Tällä hetkellä osaajapula on jo kasvun este.

– Suomen työmarkkinoita tulee myös kehittää joustavampaan suuntaan, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Olemme pysyvästi siirtyneet neuvottelemaan työehdoista liittokierroksilla ja ensimmäisen kierroksen tulos oli rohkaiseva. Suomen kilpailuasema parani, arvioi Lundmark.

EK:n edustajisto valitsi kokouksessaan 21.11.2018 EK:n uuden hallituksen vuodelle 2019. Katso valitut hallituksen jäsenet tästä.

Lisätietoja ja Pekka Lundmarkin haastattelupyynnöt:
Viestintäjohtaja Jenni Järvelä, p. 040 556 7156 tai jenni.jarvela@ek.fi

Kuva: Fortum