Suomi ja Kiina kohti tiivistyvää innovaatioyhteistyötä

13.12.2019

Suomella on ollut tilaisuus isännöidä presidentin Xi Jinpingin ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön aloitteesta perustetun kiinalais-suomalaisen innovaatiokomitean kokousta 12.-13.12. Tapahtuma toi Helsinkiin korkean tason vaikuttajia Kiinan nimekkäistä suuryrityksistä, ministeriöistä ja tutkimuslaitoksista. Suomesta oli paikalla ylintä johtoa merkittävistä pörssiyhtiöistä ja pk-sektorin kasvuyrityksistä, hallinnosta ja avainhenkilöitä muista keskeisistä organisaatioista.  

Innovaatiokomitean suomalaisena puheenjohtajana toimi Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa:

”Innovaatiokomitean johtoajatuksena ovat yrityslähtöisyys, yrittäjähenkisyys ja rohkeus kokeilla uusia toimintatapoja. Tarkoituksena ei ole vain pitää puheita, vaan saada aikaan yritysten liiketoimintaa edistäviä asioita. Komitean neljä työryhmää – energia, merilogistiikka, metsä ja puhdas ilma – ovat hyvä esimerkki liiketoimintasektoreista, joilla voimme tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä.”

Kokouksen aikana sovittiin maitten yhteistyön tiivistämisestä neljällä toimialalla:

1) Energia-ala

Innovaatiokomitean perustamisaloitteen tekivät presidentit Xi ja Niinistö Helsingin tapaamisensa yhteydessä keväällä 2017. Energiaratkaisuilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjänä, josta syystä energia valikoitui myös innovaatiokomitean yhteyteen perustetun ensimmäisen työryhmän teemaksi.

Työryhmän puitteissa tehtävä yhteistyö keskittyy mm. joustaviin energiaratkaisuihin, kaukolämpöön sekä puhtaaseen energiaan, kuten jätteestä energiaksi -ratkaisuihin ja bioenergiaan. Energiatyöryhmän tämän vuoden kokouksessa esillä oli lisäksi aiempaa voimakkaammin innovaatioyhteistyö, jonka tavoitteena on toteuttaa yhdessä mm. älykkään energian ratkaisuja. Yritystapaamiset ovat johtaneet jo useisiin yhteisiin innovaatiohankkeisiin ja konkreettisiin kauppoihin.

 Työryhmän puheenjohtajat:
Jaakko Eskola, President & CEO, Wärtsilä Corporation

Haibo ZHEN, Director General of State Grid Corporation of China European

 2) Merilogistiikka

Maa- ja merikuljetusten määrien on ennustettu lähes tuplaantuvan globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Samalla Kiina investoi voimakkaasti logistiikkaväyliin. Markkinamuutos yhdessä Kiinan jättimäisten logistiikkahankkeiden kanssa tuovat suomalaisyrityksille huomattavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Innovaatiokomitean työryhmässä tehtävä yhteistyö suomalais- ja kiinalaisyritysten välillä keskittyy mm. Koillisväylän merikuljetuksiin, jäänmurtajiin ja arktisiin tutkimusaluksiin, älykkääseen satamainfrastruktuuriin, autonomiseen merenkulkuun ja digitalisaatioon sekä kestäviin teknologiaratkaisuihin. Tulevan yhteistyön osalta yritykset suunnittelevat toiminnan laajentamista myös muihin merilogistiikkaan kytkeytyviin logistiikkamuotoihin, kuten tie-, raide- ja satamalogistiikkaan.

Työryhmän puheenjohtajat:
Mikael Laine, Member of the Leadership Team, SVP Strategy, Cargotec Corporation

Jun SUN, President, COSCO Shipping (Europe) GmbH

3) Metsäteollisuus

Innovaatiokomitean metsätyöryhmä keskittyi kokouksessaan biotalouteen ja yritysten rooliin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Metsäteollisuuden tuotteiden globaalien markkinoiden ennustetaan kasvavan yli 2 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2030 asti (575 mrd euroa vuonna 2017, 770 mrd euroa vuonna 2030). Kasvua odotetaan mm. puisten rakennusmateriaalien, pehmopaperin, sellun, polttoaineiden ja kemikaalien kohdalla.

Kiinalaiset ja suomalaiset metsäklusterin yritykset pystyvät vastaamaan kasvavaan kysyntään ja samalla mahdollistamaan kestävät kulutusvalinnat. Uusien puupohjaisten tuotteiden ja biopohjaisten materiaalien (esim. tekstiilien ja muovikelmun korvaajan) kehittäminen ja kaupallinen tuotanto vahvistavat tätä kehityssuuntaa entisestään.

Työryhmän puheenjohtajat:
Jussi Pesonen, President & CEO, UPM Corporation

Wang Yuhang, Vice President of China CAMC Engineering Co., Ltd.

4) Puhdas ilma

Puhtaan ilman työryhmä keskittyy ulko- ja sisäilmanlaadun parantamiseen. Aiheen tärkeyttä korostaa se, että vain noin 10 % maailman väestöstä asuu nykyisin puhtaan ilman olosuhteissa.

Ilmastonmuutos ja Kiinan tiukentuvat ympäristövaatimukset luovat kysyntää suomalaisyritysten tuotteille ja ratkaisuille. Työryhmän yritysten yhteistyön tarkoituksena onkin löytää kehittyneitä teknologiaratkaisuja, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää tuotantoteollisuuden päästöjä, saavuttaa säästöjä tuotantoprosesseissa sekä parantaa ilmanlaadun monitorointia ja sisäilman laatua.  

Puhtaan ulkoilman osalta yritykset hyödyntävät mm. teollisuuden poistokaasujen käsittelyyn tarkoitettua teknologiaa, joka täyttää sekä nykyisen että tulevan päästölainsäädännön vaatimukset. Lisäksi yritykset keskittyvät innovatiivisiin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan luoda terveellisemmät ja turvallisemmat sisäilmaolosuhteet esimerkiksi sairaaloissa. 

Työryhmän puheenjohtajat:
Markku Teräsvasara, President & CEO, Outotec Corporation

Mintal Group

Tapahtumaa isännöi Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä Business Finlandin sekä kiinalaisen kauppakamarin CCCME:n kanssa. Komitean toimintaa tukevat Kiinan kauppaministeriö MOFCOM sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriö.

Taustatietoa Kiinan ja Suomen innovaatiokomiteasta (englanniksi).
Tutustu Kiinan talouden tunnuslukuihin ja infografiikkaan

Lisätiedot Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK):
Kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio (puh. 050 323 2979, etunimi.sukunimi@ek.fi)