Tavoitteena 100 000 uutta työpaikkaa – Yritysvero laskettava 15 prosenttiin

12.02.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää yritysveron laskemista 15 prosenttiin hallituksen puoliväliriihessä. EK:n mukaan Suomessa tarvitaan rohkeita päätöksiä, joilla synnytetään uutta työtä ja lisätään Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Yhteisöveron alentamisesta tulevaa hyötyä ei saa hukata nostamalla muita veroja vaan rahoitukseen on löydettävä muita keinoja. On pidättäydyttävä kaikista uusista veronkorotuksista, mukaan lukien arvonlisävero ja pääomatulojen verotus. Myös kaavailtu Windfall-vero olisi karhunpalvelus työllisyydelle ja investoinneille.

Talouden rakennemuutos ja globaalin talouden kriisi ovat haastaneet suomalaisen hyvinvointimallin. Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, investointeja ja menestyviä yrityksiä, jotta nykyinen hyvinvointi voidaan säilyttää ja vastata ikääntymisen kasvaviin kustannuksiin.

Yritysten maksaman yhteisöveron tuntuva alentaminen on ykköskeino talouskasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Suomi on menettänyt viime vuosina rajusti kilpailukykyään. Sen vuoksi pienten askelten politiikka ja varovaiset askeleet muiden perässä eivät riitä. Tarvitaan iso muutos.

Työpaikkojen syntyminen edellyttää paitsi rohkeaa veropäätöstä myös kasvua vauhdittavia täsmätoimia. Kotitalousvähennykseen tehdyt leikkaukset on peruutettava uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. Alkavien ja kasvuvaiheen yritysten tarpeisiin on valmisteltava pikimmiten uusi kasvurahoitusohjelma, kuten ICT 2015 -työryhmä esitti.

Samaan aikaan on välttämätöntä tehostaa julkisen sektorin toimintaa ja asettaa menojen kasvulle selkeät rajoitteet. Kilpailukykyä syövät virheet pitää välttää. Rikkidirektiivin kustannukset tulee kompensoida yrityksille täysimääräisesti.

Jotta työpaikkojen määrä saadaan kasvuun, myös työmarkkinajärjestöjen on otettava työllisyys ykköstavoitteekseen. Työmarkkinoilla tarvitaan äärimmäistä palkkamalttia ja lisää työehtojen joustavuutta.

Näillä EK:n esittämillä toimilla tavoitellaan ainakin 100 000 uutta työpaikkaa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, puh. 09 4202 2401

Johtaja Leena Mörttinen, puh. 09 4202 2533, 050 521 7269