Toimitusjohtaja Jyri Häkämies: Investointeja ja ostovoimaa vauhditetaan, julkisen talouden haasteet kasvavat

19.06.2014

Heikko taloustilanne jatkuu ja orastavan kasvun vahvistaminen on hallituksen tärkeimpiä toimia. Päätös windfall-veron perumisesta on euromääräistä merkitystään painavampi vipu investointien mahdollistamiseksi ja tulevaisuuden kestävän energiajärjestelmän toteutumiseksi. Päätökset tuloverotuksen kiristymisen estämisestä pieni- ja keskituloisten osalta sekä edustuskulujen vähennyskelpoisuuden palauttaminen vahvistavat työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä. Samoin panostukset liikenneverkostoon ja asuntotuotannon tukemiseen ovat perusteltuja, jos ne todella johtavat suurten kaupunkien asuntotuotannon nopeaan vahvistumiseen.

Passivoivien vaikutusten vähentämiseksi olisi ollut tärkeätä ulottaa tuloverotuksen kiristymisen esto kaikkiin tuloluokkiin. Suomessa on jo nyt Pohjoismaiden kirein tuloverotuksen progressio, joka nyt tehdyllä ratkaisulla kiristyy entisestään. Se on väärä suunta ahkeruuteen ja osaamiseen kannustamista ajatellen.
Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen on lähiaikojen keskeisimpiä tehtäviä. Valtiovarainministeriön uusien ennusteiden sekä tehtyjen hallituslinjausten valossa tämä tulee olemaan haastavaa. Ei voi ummistaa silmiä siltä tosiasialta, että nyt tehtyjen ratkaisujen myötä valtion velan arvioidaan nousevan 800 miljoonaa euroa aiempaa suuremmaksi vuoden 2018 tasossa. Siksi on aiempaakin tärkeämpää nopeasti löytää uskottava tie talouden rakenneongelmien korjaamiseksi, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Valitettavasti ratkaisevat uudistukset, kuten sote-ratkaisun sorvaaminen, jäivät tällä kertaa odottamaan ratkaisua.
Osaltaan talouden rakenneongelmien hoitaminen edellyttää myös eläkepoliittisia uudistuksia. Työpanosta on kyettävä lisäämään ja tässä suhteessa vastuu on työmarkkinajärjestöillä. Tarvittavat linjaukset on järjestöjen neuvotteluissa saatava aikaan jo alkusyksystä.