Alustatalouden kauppatavoista tulossa tilkkutäkki

06.08.2019

Alustatalouteen tarvitaan selvät ja ennakoitavat pelisäännöt, bloggaavat kilpailuoikeuden asiantuntija Suvi Sasi-Gouatarbès ja sisämarkkina-asiantuntija Sanna-Maria Bertell.

Lainsäätäjä ja viranomaiset niin Suomessa kuin EU:ssakin ovat heränneet siihen, että kaikilta osin alustatalouden säännöt eivät vastaa nykykaupan kysymyksiin. Erityisesti kilpailuoikeuden päivittämisellä data-aikaan sopivaksi alkaa olla kiire. Nyt vaarana on, että datatalouden sääntely muodostuu käytännössä yksittäisiin yrityksiin kohdistuvien tutkintojen perustella. Yritysten ja toimivan kilpailun kannalta on olennaista, että pelisäännöt ovat selvät etukäteen.

Digijätti kilpailuviranomaisten suurennuslasin alla. Yhtenä viimeaikaisena esimerkkinä sääntelyn ja oikeuskäytännön epätahtisuudesta on alustajätti Amazonin toimintaan kohdistustavat valitukset ja tutkinnat niin kansallisella kuin komissionkin tasolla.

Saksan kilpailuviranomainen selvitti Amazonin myyntipaikan ehtoja viime vuoden lopulla aloitetussa tutkinnassa. Viranomaiselle tehtyjen valitusten perusteella monet Amazonin ehdoista koettiin epäreiluina, kuten riitojen ratkaiseminen Luxemburgissa, myyjien laaja vastuu, luottamuksellisuuslausekkeet ja tuotepalautuksia koskevat, yli lain vaatimusten menevät säännöt. Tapaus päätyi neuvottelusovintoon, joten viranomainen ei tehnyt virallista päätöstä asiassa.

Alustatalouden toimijoiden suhteisiin selvennystä ns. P2B-asetuksen ansiosta. Sovinnon tuloksena Amazon muuttaa ehtojaan globaalisti tulevien viikkojen aikana. Sovintoa saattoi kirittää, että EU:ssa saatiin keväällä valmiiksi ns. P2B-asetus (”platform-to-business”), joka sääntelee kuluttajille suunnattujen onlinealustojen ja niillä toimivien yritysten välisiä suhteita. Asetus velvoittaa alustoja lisäämään läpinäkyvyyttä tuotteiden sijoittelua suhteen ja rajoittamaan tiettyjen, myyjien puolelta yksipuoliseksi koettujen sopimusehtojen käyttöä. Lisäksi alustojen tulee taata tehokas riidanratkaisu- ja valitusmekanismi myyjille.

Alustojen kaksoisroolissa on vielä selvitettävää. Huolimatta sovusta Saksan kilpailuviranomaisten kanssa, komissio käynnisti heinäkuussa virallisen tutkinnan selvittääkseen rikkooko Amazon toiminnallaan EU:n kilpailusääntöjä. Komission huolenaiheena on Amazonin sen alustoilla myyviltä yrityksiltä keräämä sensitiivinen tieto ja tiedon mahdollinen hyödyntäminen Amazonin omassa toiminnassa. Amazonin kaksoisroolilla myyntialustan tarjoajana ja samalla alustalla toimivana myyjänä saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Komission tutkinnan kohteena ovat erityisesti Amazonin ja myyjien välisten vakiosopimusten datan luovuttamista koskevat ehdot sekä luovutetun datan merkitys myyjien valikoitumisessa alustan kuluttajille ensisijaisesti tarjoamaksi myyjäksi.

Vaikka Amazonin näkökulmasta tutkinnan kohteena oleminen ei liene toivottavaa, koko datatalouden kannalta tutkinta osoittautuu toivottavasti lopulta hyödylliseksi ja lopulta selkeyttää sääntöjä ja reilun kilpailun lähtökohtia. Datatalouden pelisäännöt eivät kuitenkaan voi muodostua vain yksittäisiä yrityksiä koskevien viranomaistutkintojen kautta. Lainsäätäjien, komission ja kansallisten viranomaisten päällekkäiset toimet voivat johtaa pahimmillaan johtaa ristiriitaisiin lopputuloksiin ja vähentää entisestään ennakoitavuutta.

EU tarvitsee alustatalouteen selkeämmän strategian. Lainsäätäjien pitää aikaansaada datatalouden tarpeisiin sopiva sääntelykehikko, ja käyttää tarvittaessa myös pehmeämpiä keinoja ohjaamaan kehitystä samansuuntaiseksi yhteismarkkinoilla. Lisäksi alustoille tulee taata jatkossakin mahdollisuus toimia nopeasti ja tehokkaasti, kun alustalla olevat myyjät eivät noudata lakia. Selkeisiin lainrikkomuksiin tulee voida puuttua, muutoin tuoteväärennökset ja vaaralliset tuotteet saavat rehottaa kuluttajien ja yritysten haitaksi. Mutta kääntöpuoltakaan ei saa unohtaa; alustoille tulee jättää vapautta kehittää innovatiivisia liiketoimintamalleja kahlitsematta luovuutta ja digitaalista kehitystä liian tiukalla sääntelyllä.