Arktisen alueen asioissa konsultoitava pohjoismaita – EK:n ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen viesti komissiolle

29.09.2020

EK tapasi yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa Euroopan komission ”Arktisten asioiden edustajan” Michael Mann:n ja keskusteli komission vuonna 2021 julkaistavasta uudesta Arktisen alueen strategiasta. Pohjoismaiset sisarjärjestöt painottivat sitä, että niitä tulee konsultoida arktisissa asioissa, sillä mailla on maantieteellisen sijaintinsa puolesta aidosti kiinnostusta, osaamista ja tietoa arktisista olosuhteista.

Painotimme kolmea asiaa:

  1.  Arktisella alueella on rooli EU:n ilmastokriisin ratkaisussa ja vihreään talouteen siirtymisessä, mm. sen sijainti on edullinen datakeskuksille ja siellä on luonnonrikkauksia kuten mineraaleja ja metalleja, joita tarvitaan esim. tuulimyllyihin ja akkuihin tulevaisuudessa.
  2. Kestävä taloudellinen kasvu on taattava arktisilla alueilla. Taloudellinen kasvu ja työpaikkojen luominen ja ylläpitäminen takaavat sen, että alueet pysyvät asuttuina.
  3.  Kansainvälinen yhteistyö arktisen alueen asioissa on tärkeää. Kahdeksan maata, jotka ovat sijoittuneet arktiselle alueelle (Islanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Kanada ja USA) ovat vastuussa arktisten alueen hallinnoinnista. Arktiset EU-maat ja Norja ovat parhaimmassa asemassa tukemaan EU:n uuden arktisen strategian laatimista.

Pohjoismaiden yhteinen kantapaperi