Brexit – mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu

14.12.2017

Britannian EU-eroneuvotteluissa on tapahtunut edistymistä. Todennäköisyys sille, että brexit-sopimusta ei saada aikaisesti on pienentynyt ja pehmeämmän EU-eron mahdollisuus on puolestaan kasvanut. Tästä huolimatta myös suomalaisyritysten on syytä arvioida, mitä vaikutuksia brexit-neuvotteluiden kariutumisella olisi niiden liiketoiminnalle.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen päästäneen Britannian ja EU:n välisissä neuvotteluissa käsittelemään 29.3.2019 voimaan astuvan brexitin jälkeistä siirtymävaihetta ja tulevan suhteen puitteita.

Äskettäin julkistettu brexit-neuvotteluiden edistymisraportti ei ole Britannian EU-erosopimus. Neuvotteluita eron ehdoista jatketaan ja sovitut periaatteet on saatava juridisen sopimuksen muotoon.

Erityisesti Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskeva erityiskysymys on vielä ilman selkeää ratkaisua. Edistymisraportissa jopa todetaan, että jos erityistä järjestelyä ei löydetä, Britannia säilyttäisi yhteensopivuuden EU:n sisämarkkinoiden ja tulliunionin sääntöjen kanssa. Tämä tarkoittaisi selvästi oletettua pehmeämpää EU-eroa, mikä olisi talouden ja yritysten kannalta merkittävä asia. Britanniassa lopputulema olisi poliittisesti erittäin vaikea.

Britannia on pyytänyt jäädä osaksi EU:n sisämarkkinoita ja tulliunionia noin kahden vuoden ajaksi brexitin jälkeen. Tämä on siirtymävaihetta koskevien neuvotteluiden lähtökohta. Suomalaisyritysten näkökulmasta tilanne säilyisi tänä aikana käytännössä hyvin lähellä nykytilannetta. Britannia noudattaisi EU-lainsäädäntöä ja toteuttaisi ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteita.

Neuvottelijoiden tavoitteena on, että lokakuun 2018 tietämillä valmiina oleva erosopimus sisältäisi ratkaisut varsinaisiin erokysymyksiin ja siirtymävaiheeseen. Tämän lisäksi annettaneen lausuma EU:n ja Britannian tulevan suhteen puitteista.

Mitä jos brexit-sopimusta ei saada aikaan – tarkistuslista yrityksille

Britannian ja EU:n välisten eroneuvotteluiden kariutumisen todennäköisyys on pienentynyt selvästi. Jääminen ilman sopimusta on kuitenkin edelleen mahdollista. Olemme koonneet tarkistuslistaa asioista, joihin ”no deal” -lopputuloksella olisi yritysten kannalta vaikutusta. Yritysten on syytä käydä läpi, kuinka tärkeitä kyseiset näkökohdat ovat heidän yritykselleen ja kuinka suuren riskin ne tuovat yrityksen toimintaan.

Eurooppalaisen elinkeinoelämän kattojärjestö BusinessEurope on julkaissut yritysesimerkkejä ”no deal” -lopputuleman vaikutuksista. European Services Forum on työstänyt puolestaan alustavan aikajanan neuvotteluista koskien Britannian EU-eroa ja siirtymäkautta sekä uutta suhdetta.

Kirjoittajat keskustelevat mielellään Britannian ja EU:n tilanteeseen liittyvistä yritysten tilanteista ja näkemyksistä.