Eduskunta jätti hallituksen sote-esityksen korjaamatta

15.06.2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on pettynyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön päätökseen olla korjaamatta hallituksen sote-esityksen pahimpia virheitä.

– Viisain ratkaisu olisi ollut esityksen palauttaminen kokonaisuudessaan takaisin sosiaali- ja terveysministeriöön uudelleen valmisteltavaksi, johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Oksala painottaa, että myös eduskunnassa olisi ollut mahdollista korjata esityksen pahimpia epäkohtia.

– Perustuslakivaliokunnan lausunto olisi tämän mahdollistanut. Perustuslakivaliokunta lausui, että vaikka hallituksen esitys olikin pääosin perustuslain mukainen, esitettyä väljempikin sääntely on mahdollista.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että maakunnalle olisi voitu säätää huomattavasti laajemmat oikeudet päättää järjestämisvastuullaan olevien sote-palveluiden tuotantotavoista. Perustuslaki ei velvoita tuottamaan palveluja maakuntien omana tuotantona. Maakunnat olisivat voineet saada oikeuden kilpailuttaa palveluita ja käyttää yksityisiä palveluntuottajia tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Miksi maakunnat ylipäätään perustetaan, jos niiden harkintakykyyn ei luoteta?

– On käsittämätöntä, että hallitus esittää maakunnille paljon rajatumpaa valtaa kuin mitä kunnilla tällä hetkellä on. Sote-uudistuksen tarkoitushan oli parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta sekä tuottaa palvelut niin, että sote-menojen kasvua olisi voitu hillitä. Nyt maakunnilta puuttuvat keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Oksala sanoo.

– Vaikuttaa siltä, että hallitukselle tärkeintä oli maakuntien perustaminen ja sote-palveluiden siirtäminen mahdollisimman nopeasti. Suomalaisten tarvitsemien sote-palveluiden kehittäminen jäi tässä valitettavasti vähemmälle huomiolle.