EK esittää maankäyttö- ja rakennuslain nopeaa uudistamista

EK:n keväällä tekemän selvityksen mukaan 2,9 miljardin euron investoinnit ja 14.000 työpaikkaa on pysähdyksissä hitaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen vuoksi. Ongelma on merkittävä.

Talouskasvun vauhdittuessa monet yritykset kokevat työvoimapulan kasvun rajoitteeksi. Taustalla on ongelmat työvoiman liikkuvuudessa ja asuntojen saatavuudessa. Keskeinen keino vaikuttaa tähän kehitykseen on asuntorakentamisen nopea lisääminen, se edellyttää ripeitä toimia kaavoituksen sujuvoittamiseksi.

Suomen kaavoitusjärjestelmässä on liikaa kaavoja, se ei jousta muutosten mukana, menettelyt ovat monimutkaisia ja hitaita ja laajat valitusoikeudet voivat pysäyttää tarpeelliset hankkeet vuosiksi. Käytännön iso ongelma on myös rakennusten käyttötarkoitusten hyvin muutokset. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on erittäin paljon (noin 1,2 miljoonaa) alkuperäiseen tarkoitukseen sopimattomia toimistotiloja, jotka voitaisiin varsin nopeasti rakentaa asunnoiksi.

EK esittää, että hallitus vauhdittaisi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Keskeistä olisi vähentää kaavojen määrää, yrityksille olisi jatkossa muutokset mahdollistava hankekaava ja yrityksille annettaisiin kaavan vireillepano-oikeus. Näin hankekaavamenettelystä tehtäisiin nopea ja samalla kaavan valitusoikeus rajattaisiin asiaosaisille.

– Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen tulee aloittaa pikaisesti niin, että päätökset voidaan tehdä tällä vaalikaudella, patistaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.