EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus astuu voimaan tänään

21.11.2019

Singapore on EU:n ja Suomen tärkein kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa ja toimii monille EU-yrityksille tärkeänä porttina myös laajemmille Aasian markkinoille.

Euroopan unionin ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus astuu virallisesti voimaan torstaina 21.11.2019. Vapaakauppasopimus poistaa tulleja, purkaa teknisiä kaupanesteitä ja avaa pääsyä sekä palvelu- että julkisten hankintojen markkinoille.

Nyt voimaan astuva vapaakauppasopimus parantaa entisestään kahdenvälisen kaupankäynnin edellytyksiä. Sopimus poistaa EU:n ja Singaporen väliltä käytännössä kaikki tullit 3–5 vuoden siirtymäaikojen jälkeen. Lisäksi sopimuksen avulla puretaan monia sääntelyyn tai tuotevaatimuksiin liittyviä teknisiä kaupanesteitä mm. elektroniikan, moottoriajoneuvojen ja niiden osien, lääkkeiden, terveysteknologian, uusiutuvan energian sekä eläinkunnan tuotteiden osalta. Merkittävää on Singaporen ison palvelusektorin avautuminen EU-yrityksille.

Markkinoillepääsyn helpottuminen tarkoittaa yrityksille sekä ajan että kustannusten säästöä. Suurimpia hyötyjiä ovat etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, joiden kansainvälistymisen resurssit ovat suurempia yrityksiä rajallisemmat. Suomelle tärkeitä vientituotteita ovat erityisesti terveysteknologian tuotteet. Sopimuksessa on erillinen luku uusiutuvan energian kaupan esteiden poistamiseksi, mikä luo monia mahdollisuuksia myös maailmanluokan teknologiaratkaisuja tarjoaville suomalaisyrityksille.

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus on yksi ensimmäisistä uuden sukupolven kauppasopimuksista. Tullien ja teknisten kaupanesteiden poistamisen ohella mukana on kirjaukset myös teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta sekä kestävästä kehityksestä ja työelämän normeista.

EU ja Singapore ovat sopineet myös investointisuojasopimuksesta, jonka hyväksyminen edellyttää vielä jokaisen EU-jäsenmaan kansallisen ratifioinnin.

Lisätietoja sopimuksesta.