Eurooppa elpyy – Suomi taantuu!

17.02.2015

Tuotannon suhdannekuvaaja ja kaupan indikaattorit näyttävät Suomessa pakkasta. Työttömyys lisääntyy päinvastoin kuin muualla Euroopassa. Kotimarkkinat vetävät heikosti ja kulutus hiipuu.

Tuotannossa tämä heijastuu nimenomaan palveluihin: erityisesti vähittäiskaupassa luottamus on heikentynyt tuntuvasti. Tällaista itse asiassa ennustettiinkin. Yllätys on pikemmin siinä, ettei vienti näytä piristyvän.

Teollisuuden tilanne on kaikkea muuta kuin kehuttava, vaikka suhdanteet viettävät ehkä hivenen parempaan suuntaan. Muutokset ovat kuitenkin niin vähäisiä, että niiden perusteella ei voi sanoa mitään varmaa.

Tilaukset ovat lisääntyneet teollisuudessa jo jonkin aikaa, mutta kehitys ei ole näkynyt tuotannossa. Vuoden loppu jäi teollisuudessa heikoksi, eikä tavaraviennissä ole sitäkään vähää parannusta. Palvelujen vienti on sen sijaan parantunut, mutta se yksin ei saa kokonaisvientiä nousuun.

Suomelle tärkeistä maista Venäjä on tietysti vetänyt heikosti, ja kuluva vuosi muodostunee edellistäkin huonommaksi. Ruotsin ja Saksan teollisuus on myös takellellut kasvussaan viime vuoden aikana, mikä selittää ehkä osaltaan suomalaisten tuotteiden kysynnän vaisuutta. Vuoden loppu oli niillä jo parempi, ja muissakin Euroopan maissa ulkomaankauppa näyttää vähitellen vilkastuvan. Tähän virtaan pitäisi Suomenkin päästä mukaan.

Pörssikurssitkin ovat kohonneet, mutta pääasiassa kansainvälisistä konserneista muodostuvan pörssin kehitys ei välttämättä kerro Suomen taloudesta. Kursseja voivat kohottaa pankkien likviditeettiä lisäävä EKP:n elvytys, alhaiset korot ja muiden vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute.