FT Sami Pakarinen valittu EK:n johtavaksi ekonomistiksi

09.11.2018

Filosofian tohtori Sami Pakarinen on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtavaksi ekonomistiksi.

Pakarinen siirtyy EK:lle 1.1.2019 Rakennusteollisuus RT:stä, missä hän on toiminut pääekonomistina. Aiemmin Pakarinen on työskennellyt ekonomistina Pellervon taloustutkimus PTT:ssä sekä tutkijana Joensuun yliopistossa.

EK:ssa Sami Pakarinen toimii Talous ja tutkimus -ryhmän vetäjänä, joka vastaa muun muassa EK:n suhdannebarometrien ja luottamusindikaattorien tuotannosta.

Pakarinen näkee, että elinkeinoelämän on aktiivisesti vaikutettava paremman tulevaisuuden puolesta.

-Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä etsiä ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja työllisyysasteen nostoon. Haluan edistää sellaisten ratkaisujen löytymistä, joilla Suomi ja suomalainen elinkeinoelämä menestyvät myös jatkossa. Tiedon ja tutkimuksen rooli tulee jatkossa korostumaan päätöksenteon taustalla, Pakarinen uskoo.

Pakarinen tuokin EK:hon kaupungistumiseen ja investointeihin liittyvää erityisosaamista.

-Sami Pakarinen tunnetaan monipuolisena sekä aktiivisesti julkiseen keskusteluun osallistuvana ekonomistina. Olen iloinen, että Sami liittyy EK:n tiimiin ja ottaa johtavana ekonomistina vastuulleen mm. tiedontuotannon ja suhdannetiedustelujen kehittämisen, EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila toteaa.