Hallituksen esitys työaikalaiksi pettymys

27.09.2018

EK:n johtaja Ilkka Oksala mielestä hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi on askel väärään suuntaan. Oksalan mukaan säännökset eivät ota huomioon työelämän muutoksia, koska yhä suurempi osa työstä ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua.

– Hallitus menee työaikalakiesityksessään huomattavasti pidemmälle kuin EU vaatii työaikalakidirektiivissään.Toivottavasti eduskunta muuttaa hallituksen työaikalakiesitystä. Digitalisaation ja muun työelämässä tapahtuneen kehityksen myötä ajasta ja paikasta riippumattoman itsenäisen työn osuus on lisääntynyt. Tämän vuoksi olisi tarvittu laajempaa mahdollisuutta poiketa nykyisestä työaikalaista. Sen sijaan hallituksen esitys tuo uusia ammatteja sääntelyyn, Oksala ihmettelee.

Elinkeinoelämän keskusliiton huomioita lakiesityksestä:

  • Yrittääkseen paikata työaikalakiesitykseen sisältyvää rakenteellista virhettä hallitus on valmistelun loppuvaiheessa lisännyt esitykseensä pitkän listan yksittäisiä työtehtäviä, joihin uutta työaikalakia ei sovellettaisi. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että tämä on ns. tyhjentävä lista.
  • Tyhjentävä lista sulkee mahdollisuuden tehdä soveltamisharkintaa tapauskohtaisesti. Työaikalain soveltamisalaan kuuluminen tulisi määritellä joustavasti kunkin työn olosuhteet arvioiden. Tämä on tarpeen myös uusia ja tulevaisuudessa muuttuvia työn tekemisen tapoja ajatellen.
  • Lain soveltamisala on määritetty esityksessä huomattavasti tiukemmin kuin EU:n työaikadirektiivissä. Direktiivi mahdollistaisi niin sanotun avoimen listan eli lista työntekijöistä olisi vain esimerkinomainen. Tämä jättää mahdollisuuden soveltaa lakia työelämän muuttuessa.
  • Esityksessä ehdotetaan uudeksi työaikamuodoksi niin sanottua joustotyöaikaa. Sen epäkohtana on, että työntekijä voisi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, jolloin työntekijä palaisi työaikasääntöjen alaisuuteen. Selkeämpi ratkaisu olisi ollut rajata itsenäistä työtä tekevät lain ulkopuolelle.