Henkilöstöjohdon foorumi kurkistaa työelämän tulevaisuuteen

28.05.2013

EK järjestää tänään Henkilöstöjohdon foorumi -tapahtuman, jonka teemana on Tulevaisuus työelämässä. Tilaisuus kokoaa yhteen satakunta EK:n jäsenyritysten johtajaa, esimiestä ja henkilöstöasioista vastaavaa.

Neljättä kertaa järjestettävän foorumin tavoitteena on jakaa ajankohtaista hyötytietoa työmarkkinoilta ja antaa eväitä hyvään henkilöstöjohtamiseen.

Työehtosopimukset ja lainsäädäntö jälkijunassa?

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän ketteryyttä ja joustavuutta, mutta kysymys kuuluu, miten hyvin nykyisellä lainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla pystytään vastaamaan työelämän haasteisiin.

Useimpien alojen työehtosopimukset antavat jo runsaasti mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, joka on yksi keino joustavuuden lisäämiseen. EK rohkaisee yrityksiä hyödyntämään työehtosopimusten mahdollisuuksia.

On myös tärkeää, että yrityksissä vahvistetaan paikallisen sopimisen osaamista, kehitetään neuvottelukulttuuria ja panostetaan yhteistyöhön. EK:n mielestä palkkaratkaisuista olisi sovittava tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin yrityksissä.

Huomio palkitsemiseen ja hyvään johtamiseen

Palkitseminen on olennainen osa hyvää henkilöstöjohtamista. Foorumissa kuullaan yritysesimerkkinä, miten Danske Bankissa hyödynnetään työsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvaa palkkausta. Pankeissa ja vakuutusyhtiöissä on käytössä palkkakeskustelumalli, jossa huomioituu työsuorituksen ja palkan vastaavuus.

Toinen yritysesimerkki, Pipelife Finland, keskittyy hyvään johtamiseen – sijoittuihan yritys viime vuonna kärkisijoille Great place to work -arvioinnissa. Toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää määrittelee johtajan keskeiseksi tehtäväksi ”saada ulos koko se valtava potentiaali, joka yrityksen henkilöstössä on”.