ICT 2015 -työryhmä: Suomi takaisin kasvu-uralle

17.01.2013

Pekka Ala-Pietilän johtama asiantuntijatyöryhmä luovutti 17.1. ehdotuksensa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle ja työministeri Lauri Ihalaiselle. Raportissa on laaja kirjo tietotekniikkaan liittyviä ehdotuksia, joiden toteuttamisen odotetaan kääntävän Suomen taloutta kasvu-uralle. Työryhmä on hakenut kaikilta eduskuntapuolueilta pitkäaikaista sitoutumista strategian hankkeiden toteuttamiseen.

Suomen tieto- ja viestintäteknologiatoimialan kasvu on kääntynyt muutamassa vuodessa erittäin voimakkaaksi rakennemuutokseksi, jolla on merkittävä vaikutus Suomen elinkeinoelämään ja kansantalouteen. Hädän hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö nimitti viime vuoden maaliskuussa Ala-Pietilän vetämän työryhmän etsimään rohkeita keinoja rakennemuutoksen lieventämiseksi ja uuden kestävän kasvun siemeniksi.

Tehokkaampaa ICT:n hyödyntämistä

Tehokkaammin hyödynnetty ICT luo yrityksille laajasti uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

– Monin tutkimuksin on vahvistettu tietotekniikan tärkeä merkitys tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiselle. Itse asiassa ICT on yksi merkittävimmistä keinoista, jonka varaan Suomen taloudellisen kasvun voi tällä hetkellä rakentaa, muistuttaa asiantuntija Veijo Turunen EK:sta.

Julkishallinnolta rohkeita toimia

Työryhmä peräänkuuluttaa julkishallinnon aktiivisuutta hankkeiden toteuttamisessa. Ryhmä muistuttaa, että julkishallinnon tulee ripeästi laittaa myös oman pesänsä kuntoon niin tietohallinnossa kuin hyvien sähköisten julkisten palvelujen kattavalla tarjonnalla.

ICT-työryhmän raportti: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen (pdf)

Lisätietoja:

Asiantuntija Veijo Turunen, puh. 040 778 0176, etunimi.sukunimi@ek.fi