Johannes Koroman uutuus on osa suomalaista taloushistoriaa

24.11.2015

Teollisuuden Keskusliiton toimintakauteen 1976–1992 mahtui monia maan talouden kannalta merkittäviä tapahtumia. Taloutta koettelivat muun muassa öljykriisi, markan devalvointi ja Neuvostokaupan romahtaminen. Tiistaina 24.11.2015 julkaistu Johannes Koroman historiikki on seikkaperäinen kuvaus TKL:n historiasta.

”Suomalaisten hyvinvointia rakentamassa” -teos kuvaa yksityiskohtaisesti teollisuuden edunvalvontaa ja suhdetta kulloiseenkin poliittiseen johtoon. Alkuperäisiin dokumentteihin ja haastatteluihin perustuva kirja on kuvaus Suomen talouspolitiikasta taistolaisten noususta aina 1990-luvun laman ratkaisuun saakka.

Videolla Koroma kuvaa suomalaisen teollisuuden taistoa markkinatalouden puolesta ja taistolaisuutta vastaan. Prosessi päättyi Korpilammen kautta Suomen EEC-jäsenyyteen:

Koroma muistelee kamppailua vahvan markan ympärillä. Valuuttakysymyksen pelättiin vievän kansankuntaa tuhon partaalle:

Koroma poimii nimimiesten joukosta muutaman, joka erityisesti vaikuttivat Teollisuuden keskusliiton suuntaan ja Suomen valintoihin:

 

Kirja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkokaupassa