Kysymys Kiinan markkinatalousstatuksesta johtamassa EU:n polkumyyntitoimien kiristymiseen

19.10.2016

Kiinan markkinatalousstatus on ollut yksi tämän vuoden kuumista EU-perunoista. Kysymys on jakanut EU-jäsenmaita kahteen leiriin ja uhannut muodostua kompastuskiveksi EU:n ja Kiinan suhteille.

Komissio julkaisi tänään tiedonannon, jossa se avaa suunnitelmiaan löytää tilanteeseen kompromissiratkaisun. Komissio haluaa luopua nykyisestä maiden listaamisesta ei-markkinatalousmaihin ja samalla vahvistaa EU:n mahdollisuuksia asettaa korkeita polkumyyntitulleja tulevaisuudessa.

Tämänpäiväinen tiedonanto ei vielä sisältänyt lainsäädännöllisiä esityksiä, joita odotetaan myöhemmin tänä vuonna. Komissio on luomassa uutta menetelmää, jolla pystyttäisiin myös jatkossakin huomioimaan Kiinaan liittyvät markkinavääristymät (esim. valtiontuet ja ylikapasiteetti).

Poliittisesti hyvin latautuneeseen ongelmaan haetaan nyt teknistä ratkaisua. Samalla tiedonannosta käy ilmi komission kiristynyt linja ja halu löytää voimakkaampia keinoja suojautua epäreilulta tuonnilta.

EU:n polkumyyntilainsäädännön vahvuus on tähän asti ollut hyvä tasapaino ja polkumyyntitullien kohtuullinen taso. Tuonnille asetettavat polkumyyntitullit suojaavat EU:n teollisuutta epäreilulta kilpailulta, mutta samalla ne myös aiheuttavat lisäkustannuksia kuluttajille, maahantuojille ja tuotetta valmistuksessa hyödyntävälle teollisuudelle.

– Hyvin korkeat polkumyyntitullit voivat siis olla myös EU:n taloudellisten intressien vastaisia. Siksi olisi tärkeää, että samalla kun vahvistetaan EU:n mahdollisuuksia puuttua epäreiluun kilpailuun, pidetään huolta että tuontia ei tarpeettomasti rajoiteta tai liian korkeita tulleja aseteta, sanoo EK:n asiantuntija Saila Turtiainen.