Lautakuntamenettely oikeuskanslerin selvitettäväksi

18.12.2014

Turvallisuusselvityksiä koskevat hakemukset pitäisi vuoden alusta kierrättää uuden viranomaisen, arviointikriteerilautakunnan kautta. Menettely haittaisi yritysten toimintaa, ja lautakunnan toiminnalle on heikot lainsäädännölliset perusteet. EK on saattanut näkemyksensä oikeuskanslerin tietoon.

EK:n keskeisiä tavoitteita on yritysten hallinnollisen taakan keventäminen, tarpeettoman sääntelyn purkaminen ja julkisen sektorin tehtävien karsiminen. Yritysten pitää voida keskittyä ydintehtäväänsä ja kilpailuun ilman ylimääräisiä rasitteita.

Vuoden alussa tulee voimaan uusi turvallisuusselvityslaki, joka näyttäisi lyövän korvalle kaikkia EK:n keskeisiä tavoitteita. Suojelupoliisi tekisi työnhakijoista turvallisuusselvityksiä kuten ennenkin, mutta vuoden alusta merkittävä osa hakemuksista pitäisi kierrättää myös uuden viranomaisen, arviointikriteerilautakunnan kautta.

Hidassoutuinen lautakuntamenettely ei pystyisi vastaamaan yritysten aikatauluvaatimuksiin. Tämän lisäksi näyttää siltä, että menettelyyn voi liittyä isoja oikeusturvaongelmia. EK on saattanut lautakuntakäsittelyyn liittyvät huolensa oikeuskanslerin tietoon.

Hakemukset pitäisi käyttää lautakunnassa silloin, kun kyse on liike- ja ammattisalaisuuksista, yritysvakoilusta tai yrityksen merkittävistä taloudellisista intresseistä. EK:n mielestä ei ole oikein, että oikeusministeriö, joka on valmistellut lain, osallistuisi lautakunnan kautta myös konkreettisten hakemusten käsittelyyn. Lainvalmistelu ja riitakysymysten ratkaisu osoitetaan yhteiskunnassa yleensä toisistaan riippumattomille viranomaisille.

EK ei ole kääntynyt oikeuskanslerin puoleen sen vuoksi, että lautakunnan toimintaan liittyy mielenkiintoisia valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Lautakuntamenettely vaarantaa yritysten rekrytointiprosesseja, ja tavoitteemme on, että menettelyä koskevat säännökset kumotaan.

Lue myös EK:n nettiuutinen Yrityssalaisuudet uuden lautakunnan käsittelyyn – EK vastustaa (26.11.2014)