Neuvottelusopu tuo pk-yrityksille kustannusetua ja valoisampaa näkymää

29.02.2016

Usko Suomen uudistumiseen vahvistui kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen myötä. Työtuntien lisäys vaikuttaisi suoraan kilpailukyvyn vahvistumiseen, kommentoivat Johanna Ikäheimo ja muut pk-yrittäjät.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Johanna Ikäheimo

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Johanna Ikäheimo

Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja Lappset Group

”24 tunnin lisäys työaikaan on todella arvokas asia näin pk-yrityksen näkökulmasta. Kun työtunnit lisääntyvät noin prosentilla, niin ilman muuta se vaikuttaa heti myös kilpailukykyymme vientimarkkinoilla.

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että tuo lisätyöajan käyttö saataisiin ajoittaa mahdollisimman joustavasti yrityksen tarpeiden mukaan. Täysi hyöty neuvottelutuloksesta saadaan vain sitä kautta, että lisätunnit voidaan hyödyntää kysyntätilanteen mukaan. Esimerkiksi Lappsetissa on kova sesonki kesällä ja sen ruuhkahuippuina on jokainen lisäminuutti tarpeen. ”

Peter Fredman, toimitusjohtaja Eskimo Finland

”Neuvottelulopputulos on ehdottomasti myönteinen askel. Se vahvistaa pk-kentän uskoa siihen, että Suomessa halutaan edistää yritystoimintaa, investointeja ja työllistämistä.

Toisaalta on muistettava aikajänne. Nyt saatu neuvottelutulos on yksi osatekijä, jonka vaikutukset realisoituvat vasta lähivuosina. Aika näyttää, saadaanko tästä yhdestä ratkaisusta riittävää vipuvaikutusta yritysten olosuhteisiin.

Työajan lisääminen on ratkaisun konkreettisinta saantoa, joka on erittäin tervetullut. Nyt vaan tarvitaan fiksuja päätöksiä, miten nämä saadaan kilpailukykyä edistäviksi kokonaisuuksiksi alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Myös sosiaaliturvamaksujen aleneminen on hyvä asia, joka leikkaa suoraan työllistämisestä aiheutuvia kuluja.

Työtä jää toki yhä tehtäväksi. Suomessa on yhä Euroopan tiukimmat työmarkkinat ja paikallisen sopimisen edistäminen on välttämätön keino kilpailukykytalkoissa. ”

Tuomas Pere, toimitusjohtaja, Pintos

”Ensimmäinen positiivinen asia on, että neuvottelutulos saatiin aikaan! Olen tosi tyytyväinen ja iloinen siitä, että Suomessa on nyt pystytty hakemaan uutta suuntaa yhdessä sopimalla.

Ratkaisun arvo korostuu osana pitempää prosessia. Maailmantalouden vaikeat ajat eivät suinkaan pääty tähän, vaan jatkossakin tarvitaan kykyä pelata samaan maaliin ja löytää ratkaisuja neuvottelupöydän ääressä. Nyt saatu neuvottelutulos vahvistaa uskoa siihen, että pystymme yhdessä pitämään tämän maan mukana maailman muutoksessa. ”

Kristiina Ketomäki, toimitusjohtaja, Plastep

”Kyllä se on ehdottoman positiivinen uutinen, jos saamme 24 tuntia lisää työaikaa vuodessa. Meillä Plastepilla se tarkoittaa 90 henkilötyöpäivää.

Mitä tulee paikalliseen sopimiseen, niin muoviteollisuuden TES antaa jo nykyisellään hyviä mahdollisuuksia työajan järjestämiseen.

Nämä kaksi asiaa yhdistettynä Lean-toimintatapaan luovat hyvän pohjan rakentaa asiakaslähtöisempää toimintaa ja sitä kautta kilpailuetua. Yrityksissä onkin nyt panostettava paikallisen sopimisen käytäntöihin, jotta mahdollisuuksia ei hukata.”

Antti Zitting, hallituksen puheenjohtaja, Sacotec

”Yhteiskuntasopimuksella päästään parhaimmillaan samaan vauhtiin lähimaiden kanssa – joskin Suomella on lisätaakkana kirittävänään 15 vuoden takamatka!

Ratkaisun todellinen merkitys ja vaikutukset avautuvat vasta ajan kanssa, mutta yksi on varmaa: toimeenpano on nostettava Suomea eteenpäin vieväksi voimaksi.

Työajan lisääminen on toki tärkeä osa kokonaisuutta, kun rakennetaan talouskehityksen edellytyksiä vuosikymmenen loppupuoliskolle. Vielä tärkeämpää on varmistaa, että pk-yrityksissä päästään aidosti sopimaan paikallisesti omien tarpeitten mukaisesti. Nyt on tartuttava tilaisuuteen: huomisen Suomi on sellainen, millaiseksi sen yhdessä teemme.”