Neuvottelutulos yhteiskuntasopimuksesta EK:n hallitukseen

29.02.2016

Työmarkkinaosapuolet saavuttivat yöllä yhteisen näkemyksen yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus käsittelee neuvottelutulosta iltapäivällä.

Kilpailukykysopimukseksi kutsuttua neuvottelutulosta käsitellään aamulla palkansaajien ja kuntatyönantajien hallituksissa. Iltapäivällä EK:n hallitus linjaa kantansa neuvottelutulokseen. Maan hallitus arvioi syntynyttä neuvottelutulosta illalla.

Jos neuvottelutulos hyväksytään, se korvaa hallituksen ns. kilpailukykypaketin ja mahdollistaa mm. miljardin tuloveron alennukset.