Nuoret tekijät: Sukupuolella ei ole väliä rakennusalalla

09.08.2022

Rakennusalalla on maine miesvaltaisena alana. Lujatalon työnjohtoharjoittelija Leena Mäkinen toteaa, että hänen työmaallaan työnjohdossa käytännössä puolet ja puolet on naisia ja miehiä, kun taas työntekijöistä suuri osa on miehiä. Jermu Harjun mukaan miesvaltaisuutta ei kuitenkaan huomaa – samaa mieltä on Janne Laine: ”Sukupuolella ei ole väliä.”

Lujan markkinointiviestinnän harjoittelija Mari Salmi toteaa myös toimistopuolella sukupuolijakauman olevan hyvin tasainen – myös muunsukupuolisuus on näkyvissä. Kesäpesti Lujalla on ollut hyvin palkitseva: ”Työkaverit ovat saaneet tuntemaan työn tekemisen ja sen tulokset arvokkaaksi. Työ on lisännyt itsetuntoa siitä, että osaa asiansa.”

Lujatalon kesätyöntekijät kehuvatkin hyvää työilmapiiriä. Leena Mäkinen kokee päässeensä hyvin sisään porukkaan, jossa on kaikenikäisiä tyyppejä. Kaikkien kanssa voi jutella ja apua pystyy aina kysymään.

Nuoret kokevat, että vastuullisuus on huomioitu työmailla hyvin. ”Vastuullisuus näkyy kierrättämisenä, laatuvaatimuksina sekä siinä, että kaikki kilpailutetaan tarkkaan”, toteaa Janne Laine. Työturvallisuus on kunnossa ja sitä valvotaan.

Nuoret ovat kokeneet työtehtävänsä myös merkityksellisiksi.

”Koen työn merkitykselliseksi, olen saanut vastuuta niin erilaisissa tehtävissä. Kuitenkin on myös tunne, että pystyy kysymään apua muilta”, sanoo Leena Mäkinen.

”Vaikka kyseessä on ”vain” kesätyö, omaan työhön voi silti vaikuttaa”, Jermu Harju tuo myös esille.

”Kaikki työ on merkityksellistä, jokuhan ne hommat joutuu tekemään”, kiteyttää Miro Heikuri.