Palveluala vuoden 2012 varmin työllistäjä

20.02.2012

EK:n Suhdannebarometri ja Pk-suhdannebarometri kertovat, että kevään suhdannenäkymät ovat yrityksissä varovaisia. Tästä huolimatta etenkin palvelualoilla voidaan havaita myönteisiä merkkejä loppuvuoden henkilöstömäärän kehityksen suhteen. Kiinteistöpalvelut, suunnittelu- ja konsulttiala sekä sosiaalipalvelut arvioivat henkilöstömäärän kasvavan ensi vuonna.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan kiinteistöpalvelualan yritykset ennakoivat henkilöstömääränsä kasvavan yli neljä prosenttia vuoden 2012 lokakuuhun mennessä. Suunnittelu- ja konsulttialalla henkilöstölisäykset ovat lähes neljä prosenttia ja sosiaalipalveluissakin ylletään lähes kolmen prosentin kasvuarvioihin verrattuna loka-marraskuun 2011 tilanteeseen.

Vaikka rakentamisessa ja teollisuudessa henkilöstömäärien arvioidaan pysyttelevän ennallaan tai hieman jopa supistuvan, niin toimialojen sisällä on nähtävissä myös vastakkaista kehitystä. Rakennusasennusalan yritykset, kuten maalaus- tai lvi-urakointeihin keskittyneet yritykset uskovat henkilöstömääränsä nousevan yli kaksi prosenttia. Myös kone- ja metallituoteteollisuudessa luotetaan varovaiseen henkilöstölisäykseen.

Ammattitaitoisen työvoiman puute

Sekä rakennusasennusalalla että kone- ja metallituoteteollisuudessa yritykset ilmoittivat myös, että heillä on ollut vuoden 2011 aikana rekrytointivaikeuksia. Kone- ja metallituoteyritysten rekrytointivaikeuksista yli neljännes johtui alan liian vähäisestä työkokemuksesta. Rakennusasennuksen puolella jopa yli 40 prosenttia rekrytointivaikeuksista selittyi sillä, että hakijoiden ammattitaito ei ollut nykypäivän vaatimusten tasolla.

Palvelualoista rekrytointivaikeuksia kohdattiin vuoden 2011 aikana eniten hotelli- ja ravintola-alalla, liiketoimintapalveluissa ja kiinteistöpalveluissa. Työaika tai työtehtävän määräaikaisuus vaikeutti voimakkaimmin hotelli- ja ravintola-alan rekrytointeja. Kiinteistö- ja liiketoimintapalveluissa taustalla vaikutti lähes kolmanneksessa tapauksista se, ettei avoimeen tehtävään ollut hakijoita.

Henkilöstö- ja koulutustiedustelulla selvitetään vuosittain EK:n jäsenyritysten työvoima- ja koulutustarpeita. Otospohjaiseen kyselyyn otetaan mukaan noin 2 000 yritystä. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2011.

Lisätietoja:
Graafit henkilöstömääristä ja rekrytointivaikeuksista

Jenni Ruokonen, asiantuntija
p. 09 4202 2802
etunimi.sukunimi@ek.fi