Pekka Lundmark: Suomen talous tarvitsee viisasta hallitusohjelmaa ja onnistunutta liittokierrosta

22.05.2019

EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark välitti keskusjärjestön kevätkokouksessa elinkeinoelämän terveisiä Säätytalolle ja korosti ilmastopolitiikan merkitystä EU:n uudella viisivuotiskaudella.

Poimintoja Pekka Lundmarkin puheesta EK:n kevätkokouksessa 22.5.2019:

Kansainvälisen talouden kuva synkentyy. Kauppakonfliktit ottavat uusia kierroksia ja poliittinen epävarmuus on monilla avainmarkkinoillamme huomattavaa.

Paras keino varautua globaaliin epävarmuuteen on Suomen ja suomalaisten yritysten terävä kilpailukyky ja maksimaalinen ketteryys. Niihin vaikutetaan  niin hallitusohjelman toimin kuin tulevalla työmarkkinoiden liittokierroksella. Myös innovaatioilla ja sitä tukevalla politiikalla on keskeinen rooli.

EK:n viimeisimmän suhdannebarometrin mukaan tilanne on suomalaisittain vielä kohtuullisen hyvä, mutta odotukset ovat heikentyneet voimakkaasti. Tässä tilanteessa yrittäjille ja omistajille kohdistuvat veronkiristykset olisivat totaalista myrkkyä. Nyt jos koskaan olisi aika arvioida verotusta liiketoiminnan näkökulmasta – niin kotimaisen kuin kansainvälisen – ja varmistaa, ettei verotuksen kautta aseteta esteitä liiketoiminnan kehitykselle ja investoinneille.

Terveisinä Säätytalolle haluan myös sanoa, että keskitettyihin tupo-ratkaisuihin ei ole paluuta. EK:n vastaus niihin on yksiselitteinen ei. Paluu tupo-maailmaan olisi täysin väärä liike tilanteessa, jossa meidän tulee lisätä työelämän joustavuutta ja edistää paikallista sopimista.

Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että paikallisen sopimisen edistäminen on myönteinen asia. Siten kyetään tekemään ratkaisut, jotka edistävät parhaiten yksittäisten yritysten ja henkilöstön tarpeita. Paikallisesti sovittavien palkkaerien osuus olikin viime kierroksella kaikkien aikojen suurin. Olemme silti esimerkiksi Ruotsia selvästi jäljessä. Toivon, että tässä asiassa saavutetaan merkittäviä edistysaskeleita tulevalla neuvottelukierroksella.

Ensi sunnuntaina valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin. Yksi tulevan viisivuotiskauden isoista tehtävistä on ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Tämän vuoden aikana EU:n on päätettävä  pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa. Meidän mielestämme EU:n pitäisi sitoutua hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä. Jäsenmaat eivät ole vielä yksimielisiä siitä, onko tavoite realistinen ja voidaanko siihen sitoutua. Meidän mielestämme pitää voida.

EU voi kulkea edellä, mutta ei voi yksin tehdä riittävästi ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Euroopan on löydettävä keinot sitouttaa maailman muut suuret taloudet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.