Pitkittyneiden sairauspoissaolojen käsittely muuttuu kesäkuun alusta

24.04.2012

Pitkittyneiden sairauspoissaolojen käsittely muuttuu kesäkuun alusta, kun voimaan tulevat sekä työterveyshuoltolain että sairausvakuutuslain muutokset. Työterveyslääkärin on vastaisuudessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä kahden vuoden seurantajaksolla.

Työnantajan on selvitettävä tämän työkykyarvioin perusteella yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Muutosten vuoksi myös sairauspäivärahaa on tulevaisuudessa haettava nykyisen neljän kuukauden sijaan kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kesäkuusta alkaen työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden.

Uusi menettely tervetullut

EK:n Oulun toimiston lakimies Kaija Pulkkinen pitää muutoksia erittäin merkittävinä keinoina vähentää pitkittyvää työkyvyttömyyttä ja siihen liittyvää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä.

– Uusi menettely tukee työkyvyn palautumista ja helpottaa työntekijän työhön paluuta sairauspoissaolon jälkeen.

Työhön palaaminen on kriittisin vaihe

EK, SAK ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue järjestävät huomenna Oulussa seminaarin, jossa tarkastellaan sairauspoissaolojen käsittelyä koskevia muutoksia ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Yksi seminaarin puhujista on Mehiläinen Työelämäpalvelut Rautaruukki Raahen vastaava työterveyslääkäri Mikko Koistinen, jonka mukaan erityisesti työhön palaamisen vaihe pitkän sairauspoissaolon jälkeen on keskeinen.

– Siinä kohtaa olisi tärkeää miettiä, miten työhön liittyviä asioita voitaisiin järjestellä niin, että työssä selviytyminen onnistuisi. Miten voitaisiin madaltaa työhön palaamisen kynnystä ja mitä voitaisiin tehdä vastaisuudessa, jotta työssä selviäisi alentuneellakin toimintakyvyllä.

Koistinen pohtii, voisiko työ olla jopa kuntouttavaa, toimintakykyä parantavaa toimintaa. Hallitun työhön paluun yhteydessä on olennaisinta ymmärtää, että näissä tilanteissa kyse on työntekijän ja työnantajan yhteisestä edusta.

Kehittyvä työterveyshuolto -seminaari järjestetään myös Tampereella 29.5.