Pohjoismainen elinkeinoelämä: Kasvukäänne edellyttää kunnianhimoisia ja rohkeita toimia

01.09.2020

EK ja sen pohjoismaiset sisarjärjestöt vetoavat maittensa hallituksiin ja EU:n päättäjiin: kesällä sovitun EU:n elvytyspaketin rahoitusta tulee kohdentaa vahvasti investointeihin, jotka edistävät vihreää elvytystä, vauhdittavat ilmastotoimia ja tukevat digitalisaatiota. Tämä on tarpeen, jotta saamme käynnistettyä kestävän kasvun ja myönteisen työllisyyskehityksen.

Jäsenmaille kohdennettavaan EU-elvytysrahoitukseen tarvitaan selkeät kriteerit ja riittävä valvonta. Jäsenmailta tulee rahoituksen ehtona edellyttää reformeja, jotta varmistetaan EU-rahoituksen käyttö eurooppalaisen ohjausjakson (European Semester) maakohtaisten suositusten mukaisesti. Julkisten hankintaprosessien tulee olla läpinäkyviä ja mahdollistaa kaikille eurooppalaisille yrityksille yhtäläiset osallistumismahdollisuudet.

Pohjoismaiset sisarjärjestöt vetoavat myös EU:n sisämarkkinoiden puolesta – ne ovat Euroopan kasvun moottori. Ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on palautettava niin nopeasti kuin pandemiatilanne sallii.

Tutustu Suomen, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Norjan elinkeinoelämän järjestöjen vetoomukseen kokonaisuudessaan.