Selvitys kotihoidontukea saavien siirtymisestä työhön jäi keskeneräiseksi

08.02.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän selvitystä kotihoidontukea saavien asteittaisesta siirtymisestä työelämään keskeneräisenä. Työryhmä tyytyi esittämään osa-aikaisen lastenhoidon perusteella maksettavan etuuden korottamista ja päivähoitomaksujen määräytymistä sovitun hoitoajan perusteella.

– Työryhmän olisi pitänyt uskaltaa arvioida toimeksiantonsa mukaisesta kotihoidontuen kehittämistä sekä selvittää tarkemmin ehdotuksensa vaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja. Kuten työryhmä itsekin toteaa, esityksen toteuttamismahdollisuuksia ja taloudellisia vaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin ennen päätöksentekoa, sanoo EK:ta työryhmässä edustanut johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

EK yhtyy työryhmän tavoitteeseen kehittää kannusteita siten, että osa-aikatyöstä tulee nykyistä järkevämpi vaihtoehto kokonaan työelämästä poissaololle. Pitkät poissaolot työelämästä ovat haitallisia etenkin naisille ja työllisyydelle.

– Kannusteiden kehittämisessä ei ole kyse pelkästään etuuksien korottamisesta tai päivähoitomaksujen alentamisesta. On tarkasteltava kriittisesti myös etuuksia, jotka kannustavat pitkäaikaiseen työelämästä poissaoloon. Kotihoidontuen tason ja enimmäissaantiajan tarkoituksenmukaisuutta on syytä arvioida ennen kuin päätetään työryhmän ehdotusten kohtalosta, korostaa Rantahalvari.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, puh. 040 5444 609