SHOKeissa kehitettävää

12.02.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) arviointi julkistettiin tiistaina 12.2. Arvioinnin kohteena olivat sekä strategiat että niille pohjautuva toiminta, toiminnan tulokset ja niiden hyödyntäminen. Saadut tulokset antavat hyvän pohjan SHOK-konseptin kehittämiselle.

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi tarvitaan rohkeita kokeiluita ja rohkeita valintoja. Erityisesti yritykset ovat olleet tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, joka tarjoaa niille hyödyllistä tutkimustietoa liiketoiminnan kehittämisen perustaksi.

– Arvioinnin mukaan alkuperäisiä tavoitteita pidetään edelleen olennaisina, mutta samalla arviointi nostaa esille huolen konseptin toimivuudesta ja kyvystä saada aikaan lisäarvoa. Yksi merkittävimmistä heikkouksista tässä suhteessa on tavoitteiden keskinäinen ristiriitaisuus. Tämän vuoksi alkuperäinen SHOK-konsepti on arvioitava uudelleen. Selkeämpien valintojen tekeminen, kansainvälistyminen, monitieteellisyys sekä sektoreiden rajat ylittävän toiminnan lisääminen ovat keskeisiä SHOK -konseptin kehittämisen kohteita, sanoo EK:n innovaatiojohtaja Hannele Pohjola, joka toimi arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana.

Korkeakoulut ja tutkimus tiiviimmin mukaan

Yksittäisten SHOKien arvioinnin rinnalla nyt suoritettu evaluointi tarjoaa analyysin SHOK-politiikkavälineestä kokonaisuutena. Arvioinnissa on koottu yhteen tulevaisuussuuntautuneita ajatuksia ja suosituksia.

– Yrityslähtöisyys on keskeinen tekijä SHOK-toiminnassa. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, miten ne pystyvät tehokkaammin houkuttelemaan yliopistoja ja muita tutkimusorganisaatioita toiminnan pariin ja miten ne vastaisivat paremmin tutkimusyhteisön tarpeisiin huippututkimuksen turvaamiseksi. Merkittävä saavutus olisi tutkimus, joka olisi entistä yrityslähtöisempää, kunnianhimoisempaa, avointa ja sitoutunutta.

Arviointi toteutettiin huhtikuusta joulukuuhun 2012. Toteutuksesta vastasi Ramboll Management Consulting, yhdessä Joanneum Research:in ja Gaia Consultingin kanssa.

SHOKit ovat viimeisen noin viiden vuoden aikana tulleet suomalaisen innovaatiopolitiikan lippulaivoiksi. Kuusi toiminnassa olevaa keskittymää ovat: CLEEN Ltd (ympäristö ja energia), FIMECC Ltd (metalliteollisuus), SalWe Oy (terveys ja hyvinvointi), Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy (ICT ja digitaaliset palvelut), RYM Ltd (rakennettu ympäristö) sekä Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Ltd (aiemmin metsäklusteri, nyt biotalouden osaamiskeskittymä).

Arviointiraportti (TEM:n sivuilla)

Lisätietoja:

Hannele Pohjola, innovaatiojohtaja, EK, p. 09 4202 2530