Sisäisen turvallisuuden selonteko: Uusia uhkia ja epävarmuutta, mutta myös teknologiaa ja yhteistyötä

24.05.2016

19.5.2016 julkistettu sisäisen turvallisuuden selonteko maalaa kuvaa Suomen sisäisen turvallisuuden murroksesta. Turvallisuusympäristössämme on tapahtunut pysyviä muutoksia ja tunnumme nyt tuskastelevan epävakauden kourissa. Ympäröivä maailma näyttää suorastaan tulvivan uusia uhkia. Samalla niihin vastaaminen näyttäytyy yhä vaikeampana ongelmien monimutkaisuuden ja pienenevien resurssien vuoksi.

Sisäinen turvallisuus murroksessa

Muuttuvasta ympäristöstä huolimatta Suomi on menestynyt erinomaisesti monissa kansainvälisissä mittauksissa. Suomalaiset yritykset menestyvät vastuullisuustutkimuksissa, viranomaiset ovat tutkitusti luotettavia ja rikollisuuden taso alhainen. Infrastruktuurimme on hyvässä kunnossa ja työvoimamme osaavaa. Suomi siis näyttäytyy luotettavana, vakaana ja ennakoitavana ympäristönä yrityksille. Nämä ovat merkittäviä vahvuuksia, sillä kaikkialla ne eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Turvallisuuden tunne on Suomessa edelleen kansainvälisesti mitattuna korkealla tasolla. On kuitenkin todella huolestuttava havainto, että tilanne on heikentymässä: turvattomuuden tunne on kääntynyt kasvuun. Myös yritykset tarvitsevat ja arvostavat turvallista ja vakaata toimintaympäristöä. Orastavan epävarmuuden haitalliset vaikutukset voivat näkyä meille vasta pitkällä aikavälillä. Yritysten investointihalukkuus ja kuluttajien luottamus voivat heikentyä, mikäli turvallisen ympäristön perustukset alkavat rapautua.

Resurssiniukkuutta, sopeuttamista ja priorisointia tarjolla

Sisäisen turvallisuuden toimijoiden lakisääteinen tehtävälista on pitkä. Rikoksia tulee kyetä torjumaan tehokkaasti, palo- ja pelastuspalvelujen saatavuuden pitää olla kattavaa, rajojamme tulee vartioida, maahanmuuton prosessien tulee toimia asianmukaisesti ja paljon muuta. Niukkuuden aikana toimintaa on pakko sopeuttaa ja priorisoida. On oikea johtopäätös, että tästä tulee tehdä linjauksia poliittisella tasolla. Se tarkoittaa toivottavasti myös huolellista pohdintaa ja laajaa keskustelua sisäisen turvallisuuden painopisteistä ja roolista.

Monissa muissa Euroopan maissa sisäisen turvallisuuden viranomaisten resursseja on kasvatettu viime vuosina. Meillä viranomaisten toimintaa on pyritty tehostamaan. Tehostaminen on näyttäytynyt hallinnollisina uudistuksina, joiden tuloksia ulkopuolisen seuraajan voi olla vaikea arvioida. Selonteko keskittyy mahdollisesti juuri tästä syystä toimijoiden resurssitarpeiden korostamiseen. Tällöin perusteellisemmat muutoksia ja ilmiöiden taustoja valottavat pohdinnat jäävät monin paikoin kevyiksi. Kylmä tosiasia kuitenkin on, että sisäistä turvallisuutta tuotetaan Suomessa Euroopan pienimmillä resursseilla.

Uusi teknologia tuo mahdollisuuksia

Selonteossa todetaan, että uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti. Tästä on helppo olla samaa mieltä. Jatkotyössä on siksi muistettava, että Suomessa on vahva ja innovoiva yrityskenttä, jonka tuotteita, osaamista ja palveluita voidaan varmasti hyödyntää rohkeasti teknologista edelläkävijyyttä tavoiteltaessa. Ei myöskään tule unohtaa, että muitakin mahdollisuuksia voi syntyä: yritykset voivat esimerkiksi saada positiivisten kotimaisten referenssien kautta lisäpotkua vientimarkkinoille.

Sidosryhmät vahvasti mukaan jatkotyöhön

Selonteon mukaan sidosryhmät halutaan laajasti mukaan sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Meillä on Suomessa hyvät perinteet ja matalat raja-aidat elinkeinoelämän ja viranomaisten välisessä turvallisuusyhteistyössä. Tämä on vahvuus, jota todella tulee vaalia ja kehittää edelleen. Tässä onnistuminen mitataan aikanaan toden teolla tulevan strategiavalmistelun yhteydessä.

Selonteossa toistuvat ennustamattomuuden ja epävarmuuden kuvaukset. Epävarmuudesta tai riskeistä emme pääse milloinkaan täysin eroon. Joudumme todennäköisesti tulevaisuudessa sietämään niitä aiempaa enemmän. Siksi kaikkien toimijoiden kannattaa tehdä asioita yhdessä ja toisiaan kuunnellen. Yhteispeli ja luottamus tuottavat vakautta. Se taas pitää Suomen turvallisena ympäristönä, jossa kannattaa yrittää ja johon kannattaa investoida.