Team Finland on vauhdittanut vientiä

26.02.2014

Team Finland on saanut aikaan tietyn asennemuutoksen ja uutta vauhtia suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluihin. Osalle yrityksistä se on avannut portteja maailmalle, osalle kokonaisuus on jäänyt etäiseksi.

– Olemme päässeet noin 70 prosenttiin siitä, mitä on tavoiteltu. Ilman mitään ylimääräisiä kuluja tai organisaatioita on kyetty juurruttamaan uusi verkostomainen tapa toimia, arvioi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Stubb puhui Helsingin Palacessa EK:n aluejohtokuntien tapaamisessa Team Finlandista.

Ulkomaiden 72 Team Finland -verkoston rinnalle on muodostettu myös Suomen alueelliset Team Finland -verkostot. Näiden koordinaattoreina toimivat ELY-keskusten kansainvälistymisasiantuntijat.

Ministeri myöntää, että uusi tapa toimia on tuonut myös reviiritaisteluja sekä kotimaassa, että ulkomailla. Kokonaisuus on kuitenkin jotain uutta ja tärkeää. Pienellä maalla ei ole varaa tuhlata resursseja tehottomuuteen. Suomi elää viennistä ja vientiä on vauhditettava kaikin tavoin.

Team Finland onkin tunnettu lähinnä ministerivetoisista vienninedistämismatkoista, vaikka tavoitteena on hankkia myös investointeja Suomeen, huolehtia kauppapolitiikasta, edistää suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja tehostaa Suomen maakuvatyötä.

– Olemme tehneet yli 50 vienninedistämismatkaa yli 500 yrityksen kanssa. Mukana olleet yritykset ovat olleet tyytyväisiä. Vientiongelmia on ollut mm. metsäteollisuudella ja ICT-sektorilla. Niitä on autettu eteenpäin, samoin cleantech-alan yrityksiä.

Stubb sanoo, että tavoitteen saavuttamiseksi enemmän viilattavaa on kotimaassa. Yrityksille Team Finland -verkosto onkin jäänyt sirpaleisuutensa takia etäiseksi, eikä se ole avautunut riittävästi. Siksi yritykset tarvitsevat siitä lisää tietoa ja etenkin alueellisesti yhteistyön tehostamiselle on suuri tarve.

EK pitää tärkeänä, että Team Finlandia viedään eteenpäin julkisen sektorin ja yritysten entistä tiiviimpänä yhteistyönä. On tärkeää, että elinkeinoelämää edustavat EK:n aluejohtokunnat ovat tiiviisti mukana alueellisten Team Finland -verkostojen toiminnassa.

Tänä vuonna on tarkoitus panostaa siihen, että kotimaan Team Finland- toimijoiden roolit määritellään entistä täsmällisemmin ja koko toimintamallia selkeytetään.

– Hallinnollisesti toimitaan niin, että Suomessa kootaan kaikki asianosaiset yhteen. Jos UM:ssä on tapahtunut asennemuutos, niin se pitää tapahtua myös ELY-keskuksissa,  Stubb toteaa.

EK verkottuu alueilla

EK:n aluetoiminta perustuu vahvaan yhteistyöhön aluejohtokuntien, EK:n jäsenliittojen, kauppakamareiden ja viranomaisten kanssa.

EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen kuvaa uutta tapaa toimia uudeksi tahtotilaksi.

– On tärkeää, että EK näkyy, vaikuttaa ja verkottuu ympäri Suomea. Yhteydenpito Suomen eri osissa toimiviin jäsenyrityksiin on keskeinen osa EK:n toimintaa. Aluejohtokunnissa esille tulleet näkemykset huomioidaan EK:n kannanmuodostuksessa. PK-yritykset ovat tässä keskeisessä roolissa.

EK:n yhteyspäällikkö Kari Jääskeläinen muistuttaa, että EK ei ole vain rakennus Eteläranta kympissä. EK toimii aidossa vuorovaikutuksessa jäsenyritysten kanssa.

– Saamme viestiä yritysjohtajilta, yrittäjiltä ja alueilta. Voimme antaa palvelulupauksen, että informoimme aluejohtokuntia ajankohtaisella tiedolla ja asiantuntijuudella, Jääskeläinen sanoo.

Kuva: Marjut Hentunen, EK

Lue myös:
Vientiputki suoraksi myös paikallistasolle