TEM: Työ muuttuu, mutta ei häviä

05.09.2014

Mistä työmarkkinoiden rakennemuutoksessa on kyse? Miten digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat työelämää? Mitä tapahtuu suomalaisten asenteille työtä kohtaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Julkaisu sisältää kahdeksan asiantuntija-artikkelia, jotka valottavat työn tulevaisuutta eri näkökulmista.

Työmarkkinoiden ja työelämän muutosten voi raportin mukaan ennakoida jatkuvan vähintään yhtä voimakkaina kuin nyt. Esimerkiksi digitaalinen ja teknologinen kehitys muuttaa ammatteja ja työelämää. Työ ei kuitenkaan tule loppumaan, sillä kehitys synnyttää uudenlaista työtä ja ammatteja. Riskinä kuitenkin on, että osa ihmistä putoaa kehityksen kelkasta. Siksi on huolehdittava riittävästä koulutuksesta ja osaamisesta.

Tapa tehdä töitä muuttuu

Työn hajauttaminen tehtäväksi Suomen ulkopuolella on koskenut eniten teollisuutta, mutta kohdistuu yhä enemmän myös palvelusektoriin. Hajautuminen muuttaa muotoaan siten, että muutokset tulevat ennakoimattomammin ja muutos on hienojakoisempaa. Tämä tarkoittaa, että yksittäisiä työtehtäviä voidaan tehdä missä päin maailmaa tahansa. Muutokset näkyvät työpaikoilla työn organisoinnin muutoksina.

Työyhteiskunnan perinteinen toimintamalli on muutoksessa. Hyväkään koulutus ei välttämättä takaa elinikäistä työpaikkaa. Päätoiminen palkkatyö on edelleen vallitseva työsuhteen muoto, mutta esimerkiksi freelancer-työt sekä internetin kautta tehtävät työt yleistyvät.

Työelämään siirtymässä oleva sukupolvi on työhön suhtautumisessaan toisaalta hyvin perinteinen. Työltä odotetaan turvallisuutta ja vakautta. Muutoksiin suhtaudutaan kuitenkin rohkeasti ja omia kiinnostuksen kohteita halutaan toteuttaa työn tai yrittämisen kautta. Eettiset arvot ja työn merkityksellisyys ovat nousussa.

Työ on yhteiskunnan perusta myös jatkossa

Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan katsaus osoittaa, että suomalainen yhteiskuntamalli perustuu jatkossakin työhön ja työntekoon.

– Rakennemuutos on sinänsä välttämätöntä, jotta Suomeen saadaan uutta entistä parempaa työtä. […] Suomella on hyvät valmiudet selviytyä muutoksesta, mikäli pidetään huolta siitä, että meillä on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa, korkeatasoinen koulutus- ja innovaatiojärjestelmä sekä suhteellisen kehittyneet työorganisaatioiden toimintamallit.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta: Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen