Työelämä 2020 -hanke käynnistyi

16.04.2013

Työelämä 2020 -hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Hankkeen käynnistystilaisuus Helsingissä 15.4.2013 keräsi paikalle kaikkien siihen osallistuvien 20 organisaation edustajat.

Hankkeen taustalla on hallituksen viime vuonna kolmikantaisesti valmistelema työelämästrategia. Sen perusajatus on, että hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmiset haluavat ja kykenevät jatkamaan työntekoa entistä pidempään.

Työelämän kehittäminen edellyttää, että luottamus ja yhteistyö sekä innovointi ja tuloksellisuus vahvistuvat työpaikoilla. Myös osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava.

– Työpaikkojen ja työelämää kehittävien viranomaisten, yritysten ja järjestöjen on aika vahvistaa yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiriä työelämässä. Vain samaan suuntaan toimimalla päästään tuloksiin. Laajassa yhteistyössä toteutettavan Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa seitsemässä vuodessa, korosti työministeri Lauri Ihalainen.

Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteiden tukemiseen ovat tässä vaiheessa sitoutuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, Kirkon työmarkkinalaitos, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiovarainministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Lisätietoja Työelämä 2020 -hankkeesta ja työelämästrategiasta on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/tyoelama2020