Työllisyys- ja kasvusopimus vahvistaa talouden perustaa

25.10.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK  ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tänään todenneet, että työllisyys- ja kasvusopimus on alakohtaisissa neuvotteluissa toteutunut riittävän kattavasti. Pitkäkestoinen kokoava ratkaisu vahvistaa työllisyyttä ja ostovoimaa ja kohentaa yritysten heikentynyttä kilpailukykyä.

Ratkaisu antaa hyvän pohjan talouskasvun vahvistumiselle. Yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että työvoimakustannusten nousua kyetään hillitsemään lähivuosina.

Useissa liittojen sopimusratkaisuissa on sovittu, että alakohtaisia ongelmia pyritään ratkomaan myös sopimuskauden aikana. Tämä lisää mahdollisuuksia tuottavuuden kohentamiseen työllisyys- ja kasvusopimuksen aikana.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ratkaisu syntyi noin 220 EK:n sopimusalalla. Niiden piirissä on 810 000 palkansaajaa eli 88 prosenttia EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä.  Kaikkiaan sopimusten piirissä on 93 prosenttia palkansaajista. Olennaista on, että sopimuksessa on mukana keskeinen osa logistiikkaketjua. Tärkeätä on myös koko julkisen sektorin mukana olo.

Seuraavana lähiajan haasteena on talouden ns. rakenteellisten ongelmien ratkaisut.  Tämä edellyttää työurien pidentämistä, johin tähdätään mm. ensi syksyyn mennessä sovittavilla eläkepoliittisilla uudistuksilla.