Veli-Matti Mattila: Vastuullinen vaikuttaja katsoo yli sukupolvien

21.11.2018

EK:n eduskuntavaalitavoitteiden taustalla ovat juuri hyväksytyt uudet arvot ja toimintaperiaatteet. Niiden mukaisesti olemme sitoutuneet vaikuttamistyössämme asettamaan Suomen pitkäaikaisen edun ensisijaiseksi, sanoi EK:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila puheessaan EK:n syyskokouksessa.

Otteita Veli-Matti Mattilan puheesta EK:n syyskokouksessa 21.11.

”Olemme tänään vahvistaneet Elinkeinoelämän keskusliiton työtä ohjaavat arvot ja periaatteet. Arvojamme ovat vastuullisuus, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Kun teemme päätöksiä, niitä ohjaavina periaatteina ovat Suomen pitkäaikainen etu, markkinoiden avaaminen ja kilpailun edistäminen, avoin kansainvälisyys sekä oikeusvaltion ja tasa-arvon puolustaminen.”

”Olemme jo aikaisemmin määritelleet, että EK:n tehtävänä on tukea Suomen uudistumista ja kasvua. Miksi Suomen – miksei yritysten, jotka ovat jäseniämme? Me uskomme, että Suomen, suomalaisten sekä yritysten uudistumis- ja kasvutarina on yhteinen. Kun yritykset menestyvät, se luo ympärilleen työtä ja hyvinvointia meille kaikille.”

Pohjoismainen hyvinvointi edellyttää pohjoismaista työllisyysastetta

”Me kaikki arvostamme pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen palveluja. On vastuullista puhua siitä, miten hyvinvointipalvelut mahdollistetaan myös meidän lapsillemme ja heidän lapsilleen. Työn teon on aina oltava kannattavampaa kuin tukien varassa elämisen. Nyt näin ei ole.”

”Suomen nykyiset hyvinvointipalvelut on rakennettu paremman työllisyysasteen ja talouskehityksen varaan. Juuri nyt me syömme lastemme tulevaa hyvinvointia. Siksi tulevan hallituksen keskeisin tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste ensin yli 75 prosentin. Lopullisena tavoitteena on oltava muiden Pohjoismaiden työllisyysastetason saavuttaminen.”

Aktiivista vaikuttamista Euroopassa ja maailmalla

”Me olemme Suomessa tottuneet siihen, että oikeusvaltio toimii, oikeusjärjestelmään voi luottaa ja että me olemme tasa-arvoisia. Viime aikoina kehitys niin Euroopassa kuin muualla maailmassa on ollut tässä suhteessa huolestuttavaa.”

”Me emme saa, eikä meidän tarvitse antaa huonolle kehitykselle periksi. Meille ei ole samantekevää, jos ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti. Eikä ole yhdentekevää, jos omaisuuden suoja tai ulkomaisten investoijien kohtelu heikkenevät esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa. Meidän on kamppailtava oikeusvaltioperiaatteen ja tasa-arvon toteutumisen puolesta paitsi Euroopassa, myös muualla. Tässä muut Pohjoismaat pitää nähdä arvokkaina kumppaneita.”

”Suomen on siis uskallettava rohkeasti ja ketterästi uudistua. Vanhat menestyksemme reseptit eivät enää kanna 2020-luvun muuttuvassa maailmassa. Suomen vahvuutena on eri käänteissä ollut käytännönläheisyys, monet puhuvat pragmaattisuudesta: kyvystä tehdä päätöksiä käytännönläheisesti ja kyvystä perustella päätökset hyvin ja asiaperusteisesti. Tätä rohkeutta Suomessa tarvitaan myös jatkossa.”

Lue Veli-Matti Mattilan puhe kokonaisuudessaan