Valiokunnat

Tulosta

Keskusliiton hallitus asettaa keskusliiton keskeisille edunvalvonta-alueille valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on välittää jäsenyritysten asiantuntemus tehokkaasti keskusliiton käyttöön.

Valiokunnat toimivat neuvoa-antavina eliminä ajankohtaisissa edunvalvontakysymyksissä ja valmistelevat edunvalvonnan pidemmän aikavälin strategioita.

Tällä hetkellä EK:n toimiston työn tukena toimii seitsemän pysyvää valiokuntaa, jotka toimivat seuraavilla alueilla:

  • energia ja ilmasto (sihteeri: johtava asiantuntija Kati Ruohomäki)
  • EU- ja kauppapoliittinen -valiokunta (sihteeri: asiantuntija Saila Turtiainen)
  • laki (sihteeri: asiantuntija Sanna-Maria Bertell)
  • liiketoiminnan uudistuminen (sihteeri: johtava asiantuntija Mika Tuuliainen)
  • logistiikka (sihteeri: johtava asiantuntija Tiina Haapasalo)
  • osaava työvoima (sihteeri: asiantuntija Mikko Räsänen)
  • talous ja verotus (sihteeri: veroasiantuntija Lauri Lehmusoja)