Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut

24.04.2017

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesitys on perusteluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunto löytyy tästä (pdf)