EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

27.05.2024

Valtiovarainministeriö | 29.1.2024 | VN/664/2024

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n muuttamisesta. 

Lakiehdotus liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain muutoksesta johtuvaan arvonlisäverolain viittauksen päivitystarpeeseen. Lakiehdotuksella ei muuteta nykyistä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen verottomuuden laajuutta. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotusta. EK kiittää pikaisesta muutoksen valmistelusta. Muutoksella varmistetaan yksityisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen verottomuuden jatkuvuus myös val- vontalain säätämisen ja sitä edeltäneen lainsäädännön kumoamisen jälkeen. EK pitää tärkeänä myös, että hallituksen esitysluonnoksessa on erikseen kirjoitettu auki, että sekä AVL 35 §:n että AVL 36 §:n tosiasiallinen soveltamisala säilyy ennallaan. Tämä on omiaan lisäämään verotuksen ennakoitavuutta.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Talous ja tutkimus

Sami Pakarinen
Johtaja