Försiktiga förväntningar på ökad produktion – personalstyrkan minskar fortfarande

14.02.2014

Försiktiga förväntningar på ökad produktion – personalstyrkan minskar fortfarande

ß♣Otsikko

Försiktiga förväntningar på ökad produktion – personalstyrkan minskar fortfarande Konjunkturerna fortsatte vara svaga i de finländska företagen i slutet av år 2013. Man väntar sig inte heller någon markant förbättring i det allmänna konjunkturläget i början av året. För närvarande är läget under genomsnittet i alla branscher. Orderstocken är i många företag liten och det finns rikligt med fri kapacitet.

  • kurssit
  • taulukot
  • kerhot

ß

 

http://www.youtube.com/watch?v=oTD4Y2lmohg